پس از ماه ها حدس و گمان درباره احتمال انتصاب ابراهیم رئیسی، از اعضای "کمیته مرگ خمینی" در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، که در حال حاضر به عنوان "متولی آستان قدس رضوی"، از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی خاورمیانه، مشغول انجام وظفیه چپاول بیت المال است، به ریاست قوه قضاییه خامنه ای، اکنون تایید شده که وی از اسفند ماه به ماموریت آدمکشی دیرین خود کماکان در نقش جدید ادامه خواهد داد.


آخوندهای وطن فروش، غرقه در بحرانهای لاعلاج خود ساخته، دست و پا میزنند. در هراس از کابوس همیشگی سرنگونی سم برزمین میکوبند و قبا و عمامه میدرند. لباس غصبی حاکمیت که هرگز بر تنشان سازگار نبود در کوران حوادث سهمگین در حال پاره شدن و جرخوردن است.

 

حرف اول: آزادی
در اوائل قرن بیستم، استاد سخن ملک الشعرای بهار نغمه ای بنام «مرغ سحر» سرود که حالا بخاطر مضمون آزادیخواهانه آن در قلب و ضمیر هر ایرانی آشیانه کرده است؛ اما شاید خیلی ها ندانند که این شعر را شاعر در ضدیت و مخالفت با رضاخان سروده بود.
بلبل پربسته ز کنج قفس درآ/ نغمه آزادی نوع بشر سرا
ای خدا، ای فلک، ای طبیعت/ شام تاریک ما را سحر کن


«ظریف» سرافکنده استعفا داد وشرمگینانه ابقاء شد «ویترین جلا داده شده ی» دیکتاتوری قرون وسطایی هنوز که هنوزه از یک سو درخلسه دوران خوش اوباما در بُعد بین المللی و از سوی دیگر در روزگار قبل از دیماه ۹۶ در زمینه داخلی گیج میخورد.یکی از رایج ترین اصطلاحات عامیانه فارسی در مورد افراد در حال غرق شدن که حس می کنند در چند قدمی مرگ قرار گرفته اند؛ اینست که "فردی که در حال غرق شدن است برای نجات خود به هر خس و خاشاکی چنگ می‌زند تا خود را به آن بیآویزد".