ــ زیبا کلام، زیبا! می گوید کلام رژیم را
علیه مقاومت ایران.
ــ اصلاح طلبان در سایه لرزان شرایط
ملتهب ایران به «حیات خفیف خائنانه»
خود همچنان ادامه می دهند.
ــ اگر رژیم فاسد تبهکار اصلاح پذیر بود
ما زودتر از این ناتوانان دروغگوی خائن
، اصلاح طلب می شدیم.
ــ ترس همگی از پایداری و پویندگی
اپوزیسیون انقلابی ست و لاغیر.


جهش هر ستاره دنباله دار برایم همیشه تداعی عروج روح کسی به ستاره موعود خود پس از مرگ است از بس از کودکی به من گفتند، در آسمان بالادست، هرکس برای خود ستاره ای دارد که روح او پس از جدایی از جسم به آن سو پرواز و برای ابد آنجا جاخوش میکند.

صفحه10 از808