رضا شمس: درماندگی خامنه ای پس از در هم شکستن هیمنه پوشالی اش


چرا خامنه ای با سیرک چرخاندن لاشه سلیمانی در شهرهای مختلف و هزار و یک مستمسک دیگر از قبیل تعطیلی بازارها و مدارس و آوردن بسیجیها و سربازها و پاسدارها و.. از سراسر ایران به تهران میخواهد نشان دهد که مثلا حمایت مردمی دارد؟

جمشید پیمان:‌ چه جنایت کاری را فرزند شایسته ایران نامیده ای!


ــ پیشترگفته ام، اکنون هم تکرار می کنم: محمود دولت آبادی بزرگترین نویسنده ی معاصر ایران(و شاید همه ی تاریخ ادبیات ایران) است. تکذیب و انکار این واقعیت، کاری بیهوده است! * امّا اگر به این برجستگیش نکته های زیر را نیفزاییم، در بیان حقیقت وجود او کوتاهی می کنیم.

مهرداد هرسینی:‌ خامنه‌ای و چهار تابلو مفروض

 

هلاکت پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی تروریستی قدس در عراق به یقین یکی از مهلک‌ترین ضربات بر ماشین ترور، صدور بنیادگرایی و برپایی «اتحاد جماهیر» ولایی در منطقه بحرانی خاورمیانه و کشورهای اسلامی می‌باشد.

صفحه9 از838