چهل سال ناخواسته زیستن تحت ستم و سرکوب، شکنجه و اعدام، رنج و فقر ناشی از ملایان که مردم ایران به امید رهایی از دیکتاتوری چکمه نادانسته مجذوب سخنان کذب شیخ شیاد شده، به او روآورده و آنگاه همه جرم و جنایات آریامهری را بسا هولناکتر از او در سلطنت ملای پلید و دست آموزان هارش با جسم و جان لمس نمودند،


رژیم غرق در بحران آخوندی که در بن بست کامل همه جانبه، هیچ راه برون رفتی برایش متصور نیست، عاجز و درمانده در مقابل تنها آلترناتیو سازمان یافته متشکل و پولادینی که باعبور از ۷۰۰ دریای خون و توطئه طی ۴۰ سال به تنها هماورد آن در عرصه‌ داخلی و بین المللی تبدیل شده در کمال استیصال و درماندگی بهر خس و خاشاکی چنگ زده و راه چاره را در لجن مال کردن هرچه بیشتر مجاهدین و یا حملات تروریستی می‌بیند.


در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران در۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، ضرورت وقوع چنین تغییری بنیادین، امروز در اوج‌گیری قیام مردم برای سرنگونی، همواره و بیش از هر زمان دیگری مورد کنکاش و مناقشه می‌باشد.

 در جغرافیای جهان، مثلث برمودا در شمال دریای کارائیب قرار دارد. چند و چون و صحت و سقم آن در صلاحیت دانشمندان مربوطه است و نه ما. اما یک مثلث برمودای دیگر هم در جغرافیای سیاسی جهان وجود دارد که درون وزارتخارجه آمریکا می باشد. چون موجودیت این یکی مستقیما به سرنوشت ملک و ملت و نیروی پیشتاز آزادی ستان آن مربوط است، بنابراین ما نمی توانیم بی خبر و جاهل از آن باشیم.

صفحه8 از785