از نخستین اقرار صریح خمینی در سال ۱۳۵۸ که گفت: "دشمن ما نه آمریکا است و نه شوروی، بلکه در همین تهران (مجاهدین خلق) نشسته است" تا همین امروز که سران رژیم به‌طور سیستماتیک در هر محفل و فرصتی به خطر سرنگونی رژیم ولایت‌فقیه توسط مجاهدین اعتراف می‌کنند، حدوداً ۴۰ سال می‌گذرد.

 

 

وقتی میگویم در هر پدیده‌ای در زندگی روزمره- چه خوب و چه بد- چه شادی و چه غم - چه بیش و چه کم- حتی در اوج فاجعه، طنز گزنده‌ای نهفته است- هنوز هم سر حرف خودم هستم. وابولفه! - که جدی‌ترین قسم لرهاست.

 


پس از ناله‌های آمیخته به هشدار علی خامنه‌ای، در خصوص خطراتی که سال نودوهشت نظام را تهدید می‌کند، نوۀ خمینی نیز حالا تازه کشف کرده که «زیربنای یک جامعه، احساس رضایت مردم است» و در ادامه هم گفته است: «باید از روزی ترسید که جایگاه‌ها به هم بریزد و نقش‌ها دگرگون شود».

صفحه3 از775