مجموعه ى اخبار در رابطه با ایران و بحران رژیم در چند ماه اخیر در صدر توجه رسانه هاى بین المللى قرار گرفته است.

علیرغم هر موضع سیاسى، همگى متفق القول هستند که مجموعه اى از بحرانهاى عمیق در حول رژیم ایران شکل گرفته است. قیام دى ماه ٩٦ بنا بر اعتراف روحانى آغاز گر دوره اى جدیدى در تحولات سیاسى ایران شد. روحانى همچنین اعتراف کرد که تغییر کیفى سیاست امریکا در مورد ترک برجام تاثیر گرفته از قیام سراسرى مردم ایران بوده است. واکنش هاى رژیم از این شوک هنوز تمام نشده بود که اعمال تحریم هاى نفتى و صنعتى همزمان با لیست گذارى تمامیت سپاه پاسداران در لیست تروریستى وزارت خارجه ى آمریکا سطح تضادهاى رژیم با امریکا را به حدى ارتقاء داد که امکان یک درگیرى نظامى از یک فرض تئوریک به یک شق محتمل تبدیل کرد، البته تمامى ناظرین احتمال اشغال نظامى را منتفى میدانند، اما ریسک حملات هوائی به مراکز سپاه بطور منطقى، نمیتواند از مجموعه سناریو هاى محتمل کنار گذاشته شود.
رژیم تلاش کرده و میکند که یکى دو سال اخر حاکمیت ترامپ را به هر طریق ممکن از سر بگذراند. رژیم ولایت فَقِیه تا کنون از فرض مذاکرات دوباره که شامل نقش سپاه در ترویج تروریسم مذهبى در کشورهاى مثل عراق، لبنان، سوریه و یمن و فعالیتهاى نگران کننده ى موشکى رژیم هم هست، سر باز زده و مذاکرات مستقیم با امریکا را مشروط به لغو تحریمها و وارد نشدن امریکا به مقولات ناموسى براى رژیم، کرده است.
مواضع امریکا مبنى بر آمادگى براى مذاکره بدون پیش شرط چیزى جز تکرار سیاست جدید امریکا یعنى فشار براى تغییر رفتار رژیم نیست، اما لااقل براى امریکا این نفع را داشته که از بار اتهام جنگ افروزى، تا حد مؤثرى بکاهد.
مواضع امریکا و رژیم به طور مرتب توسط نمایندگان و سخنگویان مختلف هر دو اعلام میشود و بسیار مهم است که با دقت بسیار انها را مورد مطالعه قرار داد.
اما در این میان آیا قرار است مردم ایران تماشاگران منفعل و تسلیم شدگان دست بسته اى باشند که در کنارى نشسته و شاهد تعیین سرنوشت آینده ى خودشان و کشورشان توسط بند بازى هاى رژیم و سیاست هاى مختلف قدرتهاى جهانى بشوند؟.
شعار سرنگونى تمامیت رژیم ولایت فَقیه، بدون هیچ خدشه اى، از سال ١٣٦٠ شعار اصلى مقاومت ایران بوده است. مقاومت ایران با گذار از نشیب و فراز هاى متعدد هیچ وقت از این هدف گیرى استراتژیک دست بر نداشته و حتى در دورانى که عشوه هاى رفسنجانى و بعد از او خاتمى از امریکا و مدعیان داخلى دل ربوده و به قول حضرات گفتمان رفرم و اصلاحات، گفتمان مسلط تلقى میشد، این مقاومت با به جان خریدن رذیلانه ترین اتهامات سیاسى از شعار سرنگونى قدمى کوتاه نیامد. حتى بمب باران هاى سنگین امریکا، تاسیس تیف و محاصره ى ١٤ ساله ى تمام جانبه توسط حکومت دست نشانده ى رژیم در عراق نتوانست
تشکیلات مجاهدین خلق به مثابه ى ستون فقرات مقاومت را خرد بکند، انتقال بخش عمده و اصلى سازمان رهبرى کننده ى مقاومت به آلبانى توانست به ارتقاء کیفى و کمى ابعاد مقاومت در داخل کشور و تثبیت و تکثیر کانونهاى شورشى در میهن ملتهب بیانجامد. ولى فَقِیه و روحانى و دیگر مهره هاى رژیم بارها به نقش کانونهاى شورشى در بر پائى و استمرار قیام ها اعتراف کرده و احکام دادگاههاى ضد بشرى براى زندانهاى طولانى مدت هواداران مجاهدین، نشان جدى است که در مجموعه ى تضادهاى رژیم، آنچه که مهم است حفظ حاکمیت آخوندى است، و تهدید این حاکمیت چیزى جز یک قیام مردمى که به یک انقلاب منجر شود نیست. حتى تهدید جنگ با امریکا در مقابل تهدید از دست دادن حاکمیت در یک انقلاب، به حساب نمى آید.
این مقاومت و در راس آن خانم مریم رجوى، از سالها قبل با جدیت با شعار نه به مماشات و نه به جنگ خارجى، آرى به تغییر توسط مردم و مقاومت ایران موضع بسیار روشنى را اتخاذ کرده است. موضعى که به " راه حل سوم " به عموم معرفى شد. مقاومتى که با اتکاء به منابع انسانى و مادى خویش از صد دام حادثه جسته و اکنون به گرانیگاه تحول واقعى و عمیق در ایران تبدیل شده است. تحولاتى که بنا به ماهیت قرون وسطائى رژیم راهى به جلو جز گذشتن از تمامیت این رژیم را ندارد، تحولاتى که به خرده ریزه هاى سفره ى انقلاب اسلامى خمینى و باندهاى داخل این دسته ى دزدان چشم ندوخته، تحولاتى که زیر و بالاى جامعه ى له شده ایران را به امیدى و نورى ساطع از یک آینده ى بهتر و انسانى تَر، رها از اختاپوس فاشیسم مذهبى، رها از بازار فروش کلیه و قرنیه و جنون، به دور از استثمار وحشیانه کارگران و روزمزدان ترسیم میکند.
آینده اى که برابرى و تساوى حقوقى بین افراد فارغ از جنسیت و عقیده و مذهب و نژاد زیر بنا و پایه ى قرارداد اجتماعى است.
اکنون در این برهه ى بسیار مهم، در دورانى که هر روز آن با روز قبل تحولات شکل دیگرى و سرعت بالاترى دارد، این راه حل سوم با تظاهرات بزرگ در بروکسل، واشنگتن، برلین، استکهلم در یک فاصله ى زمانى کوتاه مدت، صداى مستقل مردم ایران را در صحنه ى جهانى منعکس میکند. فریاد نه به تمامیت این رژیم با معرفى آلترناتیو شوراى ملى مقاومت ایران به مثابه ى تنها آلترناتیو مردمى و دموکراتیک تکمیل میشود. سیماى ایران آزاد فردا در تظاهرات هموطنان در این شهرها کاملا واضح خواهد بود.
این صداى مردم ایران است که در اروپا و امریکا پژواک شعار هاى مردم ایران در داخل به گوش جهانیان خواهد رسید. در این مهم، کوشا باشیم.