آخوندهای وطن فروش، غرقه در بحرانهای لاعلاج خود ساخته، دست و پا میزنند. در هراس از کابوس همیشگی سرنگونی سم برزمین میکوبند و قبا و عمامه میدرند. لباس غصبی حاکمیت که هرگز بر تنشان سازگار نبود در کوران حوادث سهمگین در حال پاره شدن و جرخوردن است.

اخیراً بودجه دستکاری شده دولت توسط مقام ولایت! در جهت کمک به دو بال صدور تروریسم و سرکوب رژیم، از تصویب مجلس ارتجاع گذشت. گویا در هراس از نارضایتی بیشتر کارمندان دولت مقرر شده است مبلغ ناچیزی به حقوق کارمندان اضافه شود. نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون روحانی گفت: دولت این مصوبه را به خاطر نداشتن پول اجرا نخواهد کرد. پاسدار لاریجانی هم در پاسخ دولت ولایت نشان عربده کشید: بیجا می‌کنید!. مگرمیتوانید مصوبه مجلس را اجرانکنید؟!.
لوایح تصویب نشده مربوط به اف ای تی اف، همچون طوق لعنتی بر گردن فربه ولی‌فقیه پوشالی و دولت دست نشانده‌اش سنگینی می‌کند. شیخ حسن از بت بزرگ روایت می‌کند که بزرگ عمامه داران برای تصویب لوایح مربوطه چراغ سبز داده است. ذوب‌شدگان در ولایت هم میگویند با گوش خودشان از زبان مبارک عظما! شنیده‌اند که ایشان مخالفند. آخوند آملی لاریجانی رئیس مجمع مصلحت نظام ولایی می‌گوید روحانی مغلطه می‌کند. به عبارتی شکرخوری کرده است! روضه‌خوانی‌های مطول علمای دیار را که کنار بگذاریم باند روحانی ته حرفش این است که نظام باید بین " بد" و" بدتر" یکی را انتخاب کند. خامنه‌ای و دم و دنبالچه‌های درگاهش فریادشان به آسمان که خیر! در رابطه با تصویب لوایح مذکور تصمیم گرفتن رژیم بین "مرگ" و"خودکشی" است.
در حول‌وحوش همین مصوبه مرگبار، استعفای نابهنگام وزیر خارجه رژیم هم قوزبالاغوز میشود.
ظریف در ته خط دریوزگی و استیصال، ظرافت به خرج داده و بزعم خویش می‌خواهد از کشتی سوراخ سوراخ شده نظام خودش را به بیرون پرتاب کند. در اینستاگرامش می‌نویسد که دیگر محلی از اعراب برای او قائل نیستند و می‌خواهد با این حرکت تلنگری به جناح مقابل زده باشد. عقل سلیم حکم می‌کرد که نظام ولایی عطای ظریف را به لقایش ببخشد و ذوب‌شدگان در ولایت خویش را شادمان کند.
 بازگرداندن ظریف نشان داد که سکان‌دار کشتی به‌ گل‌نشسته ولایت به‌غایت آسیب پذیر و پوشالی است. رژیم درمانده آخوندی با پذیرش دوباره ظریف، یک باردیگر چوب و پیاز را باهم نوش جان کرد. رسوایی تشتت و ازهم پاشیدگی نظام در افکار عمومی مردم ایران و در انظار جهانی ضریب خورد.
ظریف و جناح روحانی به اهدافشان که کمک به تصویب لوایح باشند نرسیدند. خامنه‌ای و اعوان انصارش دندان خشم بر جگر ساییدند. یکی از آدم‌های خامنه‌ای گفت حربه استعفا، ضربه کثیف به نظام بود برای یک دریوزگی سیاسی. وطن امروزدررابطه با استعفای ظریف نوشت هدیه به دشمن!
وزیر خارجه امریکا در رابطه با حرکت ظریف توییت زد و نوشت: "ظریف و روحانی، مردان ویترین جلا داده شده یک مافیای فاسد و مذهبی..." کشتی درهم شکسته نظام درشبی تاریک و امواجی سهمگین تلوتلوخوران دنبال گریزگاه و برون رفت است. غافل از اینکه مردم ایران و مقاومت خونچکانش در کمینگاهی تاریخی حی و حاضرند برای تعیین تکلیف نهایی.