در روزهایی که آخوندهای حاکم بر تهران، به جشن و پای‌کوبی برای چهلمین سالگرد کله‌پا نشدنشان مشغول بودند، تظاهرات شکوهمند و تأثیرگذار ایرانیان آزادیخواه و اشرف نشان‌ها، یکباردیگر رعشه سرنگونی را بر تن و جان کفتاران عمامه بسر مستولی ساخت.

بوزینگان تکیه زده بر قدرت خوابشان برآشفت. یقه‌ها چاک دادند و عمامه‌ها بر زمین زدند. فریادشان از دست مجاهدین و مقاومت به هوا برخاست. گفتند و نوشتند خط و خطوط سیاسی حاکم بر کاخ سفید را مجاهدین و طرفداران آن‌ها تعیین و تکلیف می‌کنند! پاسدار لاریجانی رییس مجلس ارتجاع گفت: " آمریکا ملعبه دست مجاهدین قرارگرفته و با تخیلات درصحنه دیپلماسی ظاهرشده است." یعنی اینکه تنها ابرقدرت جهان بازیچه دست مجاهدین شده است!
در کنفرانس امنیتی مونیخ در جمع صدها تن از شخصیت‌ها و دولتمردان جهان، وزیر خارجه بظاهرخندان آخوندها، کف بر‌دهان، زنجیر پاره کرده و دریک رخ داد بی‌سابقه با غیظ و خشم انگشت نشانه را به‌سوی تنها آلترناتیو دموکراتیک، شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران نشانه رفت.

جواد ظریف با برافروختگی و عصبانیت تمام نعره زد:" درست روزی که داستان بمب ویلپنت مطرح شد، قرار بود رئیس‌جمهور ما در اروپا باشد، مگر ما دیوانه‌ایم؟! و افزود رودی جولیانی روز گذشته برای مجاهدین سخنرانی کرد، من فکرمیکنم دولت آمریکا کاری غیر از تغییر رژیم نمی‌کند!"
ظریف در ادامه پاسخ‌های مضحک خویش به خبرنگار، خودش را پروفسور سی ساله حقوق بشر قلمداد کرد! و جماعت حاضر را انگشت‌به‌دهان از این‌همه دجالیت و دجالگری مواجه ساخت.

سرآخرهم بزرگ عمامه دارانشان، خامنه‌ای گفت مبادا هارت‌وپورت‌های امریکا و شرکا ترس در دل مسئولین ایجاد کند. جالب آنجاست که سردمداران اصلاحات قلابی هم یکی پس از دیگری به صحنه آمدند و به‌رغم امیدواری‌های پوشالی و توخالی گذشته، روضه سرنگونی سردادند و آینده رژیم را تیره وتار ترسیم کردند.
حجاریان: مردم سال آینده از حکومت قطع امید می‌کنند.
سعید حجاریان، تحلیل‌گر اصلاح‌طلب قلابی، با پیش‌بینی افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم ایران در سال ۱۳۹۸ گفت ممکن است حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری دوام نیاورد.

اگر به اظهارنظرهای مذکور، اوضاع اقتصادی فاجعه‌بار و انزوای بی‌سابقه رژیم و بن بسته‌ای فلاکت‌بار راهم اضافه کنیم چشم‌انداز فروپاشی و سرنگونی حاکمان وطن‌فروش روشن و روشن تر می‌شود.
رسانه‌های رژیم اخیراً نوشتند که در بودجه امسال فقط صدهزارمیلیارد تومان کسری وجود دارد.
پایوران نظام در رابطه با اف ای تی اف هم که بسیار نیازمند تصویبش هستند هنوز نتوانسته‌اند تصمیم بگیرند.به نظر می‌رسد که برای رژیم این روزها زآسمان فلک سنگ فتنه می‌بارد.

ماحصل اینکه در بهار استراتژیک مقاومت، تظاهرات سازماندهی‌شده اشرف نشان‌ها، بسیار خوش درخشید و به بار و برنشست. تظاهرات زنجیره‌ای مجاهدین درکشورهای گوناگون در عرض فقط یک هفته نشان از اعتلای مقاومت و تأثیرگذاری شگرف آن دارد. آلترناتیودموکراتیکی که هم رهبری ذیصلاح، هم تشکیلات، هم کادرهای خستگی‌ناپذیر وهم برنامه و انگیزه برای ادامه کاردارد.