جمعه هشت فوریه تظاهرات ایرانیان هوادار مقاومت و مجاهدین در پاریس برگزار خواهد شد.

اجازه گرفتن براى این تظاهرات بیانگر نکات بسیار مهمى است، در اذهان متأثر از سالهاى طولانى مماشات، به راحتى میتوان به این نتیجه رسید که بعد از شکست توطئه‌ی تروریستى رژیم در تابستان گذشته، ریسک تأمین امنیت یک تظاهرات به قدرى است که دولت فرانسه به راحتى از دادن اجازه به مقاومت براى تظاهرات خوددارى بکند. اما در دنیاى واقعى موجود که وجوه مختلف آن هر روز بیشتر آشکار می‌شود، نفس اجازه دادن به تظاهرات از سنگین‌تر شدن کیفى وزنه‌ی مقاومت در معادلاتى هست که اکنون به سادگى هم براى همه عیان است و هم مستقیما به بود و نبود رژیم مربوط می‌شود.
تلاشهاى رژیم براى یافتن مفرى در مورد تحریم‌ها به تشکیل یک شرکت با سرمایه سه هزار یورو توسط سه کشور اروپایى انجامید که انهم منوط به تمکین رژیم به FATF و کنار گذاشتن برنامه‌های توسعه‌ی موشکى است. امید معتادین به مماشات که این احداث این شرکت بیان دیگرى از تمرد اروپا در مقابل امریکا باشد به سرانجام نرسید. با توجه به لغو قرارداد بین امریکا و روسیه مبنى بر منع استفاده و کارگذاری موشک‌های برد متوسط که در سال ١٩٨٤ براى تخفیف بحران‌های دوران جنگ سرد، منعقد شده بود و با توجه به موضع پوتین براى لغو کامل قرارداد و توسعه‌ی موشکهاى جدید که بدون شک به نزدیک شدن هر چه بیشتر دولتهاى اروپایى به امریکا براى ایجاد سپر دفاعى خواهد انجامید، باعث شده که دستگاه مماشات در شرایط کنونى متحمل یک شکست عمده‌ی دیگر هم بشود.
از همه مهمتر شرایط ملتهب اجتماعى درون ایران است که راه رژیم را از هر شش جهت بسته است.
با توجه به این وضعیت و کنفرانس بین‌المللی ورشو در هفته آینده، تظاهرات پاریس در مدار کاملا متفاوتى نسبت به دو سال قبل برگزار می‌شود.
نمیتوان در مورد این تظاهرات و تلاش رژیم براى منحرف کردن اذهان عمومى چه در داخل و چه در خارج کشور صحبت نکرد. در هفته‌های اخیر امواج تبلیغات رژیم در فضاى مجازى بیسابقه بود، همزمان غولهاى فضاى مجازى مثل تلگرام، تویتر و فیس بوک هزاران حساب مربوط به رژیم را مسدود کرده‌اند که مهمترین مأموریت انها هجمه بردن به مجاهدین و مقاومت و بیشتر از همه خانم مریم رجوى بوده و هست. این همان بیان دجالگرى رژیم است که از یکطرف مدعى است مجاهدین نه نقشى در ایران و آینده اش دارند و نه هوادارى در داخل کشور و نه مقبولیت عام دارند و خلاصه رقمى نیستند اما در عالم واقعیت مهمترین مهره‌ی دیپلمات- تروریست خود را در این میان، با تقبل همه‌ی عواقب سنگین دیپلماتیک به مأموریت تروریستى می‌فرستد و از خرج میلیونى دریغ نمی‌ورزد.
شرکت در تظاهرات پاریس، بخش مهمى از راهپیمایی بزرگ مردم ایران و مجاهدین خلق ایران به سمت آزادى و عدالت اجتماعى است.
در این مهم باید با تمام توش و توان شرکت کرد.