به جشن سنتى چهارشنبه سورى نزدیک میشویم، در سالهاى اخیر این مراسم سنتى به روز درگیرى هاى موضعى و تجمعات ایذائى جوانان پرشور میهن علیه رژیم ضد بشرى و ضد ایرانى تبدیل شده است.

دسته هاى جوانان محلات شهر ها را به صحنه اى از نمایش قدرت بدل میکنند،
دشمنى رژیم با این مراسم، اگرچه تحت توجیهات سخیف ارتجاعى و خشکه مقدسى هاى اخوندى ارائه میشود اما بیش از هر چیز براى رژیم این عصر آتشین آخرین سه شنبه ى سال، براى آخوندها و مزدوران جنایتکار نیروى انتظامى و سپاه، یک نگرانى امنیتى جدى است.
امسال در شرایط بسیار متحول قیام، بعد از انفجار ده روزه ى دى ماه، رژیم در نقطه ى بسیار متفاوتى نسبت به حتى سال پیش هم هست. پایوران امنیتى رژیم براى تقابل با حرکات اعتراضى جوانان در چهارشنبه سورى، با حداکثر توان وارد صحنه خواهند شد.
رئیس پلیس رژیم در تهران اخطار داده که «با کسانی که در سه شنبه آخر سال در میادین، تقاطع ها و خیابانها دست به اقدامات خارج از عرف بزنند به شدت برخورد می شود. خودروی این افراد تا پایان عید در پارکینگ پلیس می ماند و خودشان به دستگاه قضایی تحویل داده می شود».
در یک قرتى بازى دیگر یک کارانداز دیگر رژیم مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، مدعى میشود: «هزار تیم عملیاتی به صورت نیروهای پیاده، ناوگان سبک موتوری و خودروهای سنگین در بخش‌های مختلف شهر مستقر خواهند شد».

در مقابل هم، اقشار مختلف براى به دود دادن ریش و پشم آخوندى وارد صحنه شده اند. در فراخوان جمعی از معلمان استان تهران برای گسترش قیام دی ماه به ویژه در چهارشنبه سوری میخوانیم:«وظیفه ملی هر ایرانی است که با بزرگداشت آئینهای کهن ایران باستان توطئه های ملایان را برای امحاء فرهنگ غنی و پرارزش ایرانی نقش بر آب نماید. با این انگیزه تلاش خواهیم کرد
در این تاریخ که شاهد قیام دلیرانه مردم در خیزش دی ماه ۹۶ و در سراسر ایران عزیز بود و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر ولایت مطلقه فقیه را در همه جا سر داده ایم با برپا داشتن هر چه با شکوه تر مراسم چهارشنبه سوری بار دیگر با برافروختن آتش در سراسر شهرها و روستاهای ایران پیوند خود را با فرهنگ زیباو پرمعنای ایرانی تجدید کرده و مزدوران ولی فقیه را از قیام دی ماه به وحشت افتاده اند به لرزه اندازیم».
جوانان دانشجو تبریز در بیانیه خود نوشتند: «به نمایندگی از رهبرانمان ستارخان و خیابانی ها با قدم گزاری در راه آنان از تمامی مردم می‌خواهیم بار دیگر دست به دست هم چهارشنبه آخر سال را زهری در وجود حاکمیت پلید نظام ولایت فقه کنیم».
معلمان مدارس استان تهران در بیانیه خود با حمایت از این فراخوان نوشتند: «با برافروختن آتش در سراسر شهرها و روستاهای ایران مزدوران ولی فقیه را به لرزه می‌اندازیم».
جمعی از کسبه و بازاریان تهران در حمایت از این فراخوان اعلام کردند: «چهارشنبه سوری امسال زمان مناسبی است تا نشان دهیم قیام زنده است و تا آخرین قطه خونمان می‌ایستیم تا قیام و آزادیخواهی ادامه پیدا کند».
جمعی از عشایر بختیاری استان چهارمحال و بختیاری در حمایت از فراخوان چهارشنبه سوری عنوان کردند: «بختیاری اینبار به یمن رشادت فرزندان مبارز و آگاهش ققنوس‌وار در چهارشنبه سوری ۹۶ برمی‌خیزد و رعشه مرگ و نابودی بر پیکر فرتوت ولایت فقیه وارد می‌کند».
جمعی از جوانان اصیل استان فارس در بیانیه خود اعلام کردند: «می‌رویم تا چهارشنبه سوری امسال را به صحنه اعتراض علیه سران ایران ستیز ولی فقیه تبدیل کنیم و آتش ها برافروزیم».
جمعی از دانش آموزان سازمان مجاهدین در دورود با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از قیام در چهارشنبه سوری نوشتند: «در چهارشنبه سوری امسال ما هم با شرکت فعال خود هر خیابان و هر کوچه‌ای را به میدانی برای مقابله با نیروهای شب پرست تبدیل می‌کنیم».
جمعی از جوانان و نوجوانان بیکار رباط کریم در بیانیه خود نوشتند: «وظیفه ملی و میهنی ماست آتش قیام را هرچه فروزانتر کرده و قیام را تا پیروزی ادامه دهیم. پس پیش به سوی قیام آتش!».
انجمن های حسابداران خبره مشهد در بیانیه خود ضمن حمایت از فراخوان قیام در چهارشنبه سوری اعلام کردند: «در حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام می کنیم ما دیگر هیچ ترس و وحشتی از این خون آشام کثیف نداریم و تا آخرین قطره خون مبارزه خواهیم کرد».
این تازه بخش کوچکى از مطالبى هست که انتشار یافته است. شکى نیست که واکنش هاى زبونانه ى رژیم و تهدیدات ان چیزى جز ضجه زدن در تاریکى نیست. آخوندها در شرایطى هستند که هر تنش اجتماعى میتواند به آتش فشان جدیدى منجر بشود، هر قیامى در هر شهرى تمامیت رژیم را تهدید میکند. هر سردادن شعار و پایکوبى جوانان ناقوس مرگ تاریخى آخوندهاى کوراندیش است. آیا غرش و خروش کاوه هاى میهن، آرشهاى ایران را میشنوید؟