به‌یقین یکی از تبعات راه افتادن جنبش دادخواهی برسر خون‌های به‌ناحق ریخته شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه، همان بروز ترس و هراس برای قاتلان، آمران و عاملان جنایت علیه بشریت در حاکمیت یک دیکتاتوری مخوف بنام "ولایت‌فقیه" می‌باشد.

 

آخوندهای ضد ایرانی حاکم بر میهن، برای ادامه بقای حکومت ننگین خویش، تا توانستند مردم را به گلوله بستند، شکنجه کردند و در زندان‌ها قتل‌عام نمودند. آن‌ها جوانان را به سمت اعتیاد و فحشاء کشاندند و در گرداب فساد و ناامیدی غرق ساختند. به‌رغم همه این تشبثات قیام و خیزش ادامه یافت.

 

روز سوم مرداد سال ۱۳۶۰ رادیو صدای مجاهد بر روی موج‌کوتاه و با صدای انگیزاننده آقای مسعود کلانی شروع بکار کرد. خبر دهان‌به‌دهان به یاران مقاومت رسید که از میان هزاران پارازیت شنیده می‌شد: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای انقلاب نوین مردم ایران... 

صفحه1 از769