کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت از فراخوان خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای کمک به هم میهنان زلزله‌زده، و پاسخ سیمای آزادی مبنی بر اختصاص یک میلیارد تومان کمک‌های ارزنده هم میهنانمان در داخل ایران به برنامه همیاری با سیمای آزادی برای کمک به زلزله‌زدگان، با وجود نیاز فراوان به این کمک‌ها، استقبال میکند.

صفحه1 از692