ــ مجاهدین خلق، آزمون تاریخی خود را
پشت سر دارند . طبیعی ست که خائنان
مشوق خمینی که دستانشان تا مرفق به
خون پاک ترین فرزندان ایران زمین
آلوده است، آن را نبینند و هماره به
انکار برخیزند.
ــ هر دم از این باغ بری می رسد
مانده تر از مانده تری می رسد .
ــ شهر شهر فرنگه، خائنان از همه رنگه


به یقین بروز مصائب و بحران های لاینحل در دیکتاتوری ولی فقیه تابع مستقیمی از سیاست های مخرب، سوء مدیریت و وجود صنعتی بنام «فساد و غارت» از سوی متولیان حکومتی می باشد.

 

با بالا گرفتن دور تازه قیام مردم به جان آمده در شهرهای میهن که به یقین آینه تماما قدی از تنفر عمومی از نظام فاسد و غارتگر آخوندی می‌باشد، درشت مهره‌های حکومت نیز یکی پس از دیگری به صحنه آمده و با خواندن روضه‌های «صد من یک غاز» تلاش می‌کنند تا اوضاع را درهم‌ریخته نظام را «آرام و تثبیت شده» جلوه دهند.

صفحه1 از750