بوریس جانسون نخست وزیر انگلستان تآکید کرد که ما یقین داریم این حمله به عربستان از (خاک) ایران بوده و حمله، هم با پهپاد و هم با موشکهای کروز صورت گرفته است.روز سه شنبه دوم مهرماه، در حالیکه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک جریان داشت، هموطنان آزاده در اعتراض به حضور آخوند حسن روحانی، رئیس جمهور فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در مقر ملل متحد دست به تظاهرات و اعتراض زدند.

صفحه10 از5874