کشورهایی که شهروندان خود را در فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده اند، رژیم ایران را به‌خاطر خودداری از ارائه اطلاعات کلیدی زیرضرب قرار داده‌اند و تنشها میان رژیم ایران و این کشورها بالا گرفته است.

صفحه10 از5933