پولیتیکو می نویسد:‌ طی چند روز گذشته تظاهر کنندگان، ماشینها، بانک ها، پمپ بنزین ها، ایستگاه های پلیس در موجی از نا آرامی که تعادل سران رژیم را بر هم زده به آتش کشیده اند. شمار زیادی کشته شدند.امروز سه شنبه، ۲۸ آبان، در پنجمین روز قیام سراسری، تجمعات اعتراضی در رشت ادامه دارد و مردم جاده های رشت را بسته اند نیروهای سرکوبگر رژیم از ترس مردم جلو نمی آیند و سعی می کنند تظاهرکنندگان را بترسانند.

صفحه10 از5904