همزمان با سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان، تظاهرات بزرگ هموطنان آزاده در لندن، با همبستگی و شرکت اعضای هردو مجلس عوام و اعیان انگلستان، اعضای پارلمان ایرلند، اعضای کانون وکلای انگلستان و ولز و دیگر شخصیتهای سیاسی و حامیان مقاومت ایران در انگلستان، برگزار شد.

صفحه10 از5846