ژنرال جک کین معاون پیشین رئیس ستاد ارتش آمریکا طی مصاحبه یی با فاکس نیوز گفت:‌ بعد از حملات رژیم ایران به تأسیسات نفتی عربستان، اتحادی بین المللی علیه این رژیم ایجاد شده که تا چند هفته پیش وجود نداشت.

صفحه8 از5874