بدنبال تحریم خامنه ای و بیت‌العنکبوت ولایت، در یک کلان ضربه دیگر بر راس حاکمیت آخوندی، وزارت خزانه داری امریکا، جواد ظریف، وزیر خارجه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و گماشته خامنه ایی برای پیش بردن سیاست صدورتروریسم و جنگ افروزی رژیم را تحریم کرد.

صفحه8 از5846