درپی تحریم ظریف نماینده خامنه‌ای در کیهان نوشت: اهمیت ظریف برای آمریکا حضور او در مذاکرات بوده است بنابراین، وقتی مذاکره‌ای در میان نباشد با عرض پوزش باید گفت دیگر حفظ جایگاه او برای آمریکا ضرورتی ندارد!.

 

آخوند روحانی که با حملات فراینده باند رقیب به خاطر شکست برجام مواجه است، طی یک سخنرانی در تبریز، تاکید کرد که خامنه ای و همه نهادهای رأس حاکمیت آخوندی در جزئیات برجام دخالت داشته و مسئول هستند.

 

به دنبال مصاحبه اخیر دژخیم مصطفی پورمحمدی در دفاع از قتل عام زندانیان مجاهد و مبارز در سال ۶۷، سازمان عفو بین‌الملل بیانیه‌ای صادر کرد.

صفحه7 از5846