آقایان ابراهیم خلیل صدیقی همدانی ۶۰ ساله و فرزندش سالار صدیقی همدانی ۲۲ ساله، از سوم مهر ماه دراعتراض به رفتار وحشیانه و احکام قرون وسطایی رژیم آخوندها دست به اعتصاب غذا زدند.

 

وزیرخارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با وزیر خارجه ایتالیا رژیم آخوندی را یک رژیم متجاوز، بزرگترین ترین حامی تروریسم در جهان و اصلی ترین نیروی بی ثبات کننده در منطقه نامید.

 

بدنبال شکست کامل سلسله مانورهای سیاسی و مذاکره جویانه آخوند روحانی در رابطه با فرانسه و آمریکا، او، حسرت به دل از ناکام ماندن مذاکراتی که خود را به آن دعوت کرده بود، روز پنجشنبه به تفصیل به ذکر مصیبت و عزای شکست طرح ۴ ماده ای کنار آمدن با آمریکا نشست.

صفحه7 از5874