روز دوشنبه رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه کشورهای فرانسه انگلستان، و آمریکا یک نشست اضطراری در بروکسل در باره کاهش تحولات برجامی رژیم آخوندی برگزار کردند.

 

وقتی خامنه ای در یازدهم اردیبهشت اعلام آرایش جنگی کرد، امام جمعه‌ها و رسانه های رژیم به تکرارش پرداختند، اما دوسه روز بعد که خبر اعزام ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به خلیج فارس منتشر شد و بعدهم ظرف ۴۸ساعت به منطقه رسید، جمعه بازارهای ولایت در هفته بعد با ورد نترسید و نترسیم همراه شد و سرکردگان نظام به تحلیل و تفسیر پرداختند که جنگی نمی شود تا موج ترس و وحشتی که نظام را فرا گرفته، آرامسازی کنند.صبح روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرحهای سرکوبگرانه حکومت آخوندی که بعد از انتصاب آخوند ابراهیم رئیسی جلاد زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال۶۷ در سطوح مختلف جامعه و ازجمله در دانشگاهها بالا گرفته است، دست به تجمع و تظاهرات زدند.

 

باجگیری و سوءاستفاده حکومت آخوندی از اتباع پناهنده افغانستان و تهدید به اخراج توسط عباس عراقچی معاون ظریف به فضیحت دیگری برای رژیم در گرداب بحرانهای این مرحله تبدیل شده و بحران رژیم را هم تشدید کرده است.

صفحه6 از5809