جمعی از اشرف نشانان و ایرانیان آزاده در برلین روز شنبه ۲۸ اردیبهشت در همبستگی و حمایت از هموطنان بپاخاسته علیه ظلم و چپاول رژیم ضدبشری آخوندی در شهرهای میهن یک تجمع در میدان براندنبرگ برلین برگزار کردند.

 

سناتور تام کاتن، عضو سنای آمریکا، در مورد احتمال جنگ با رژیم آخوندی گفت: اگر رژیم ایران ما را یا متحدان ما در منطقه را مورد حمله نظامی قرار بدهد، یک جنگ همه‌جانبه علیه این رژیم موجه خواهد بود.

صفحه4 از5809