خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی درباره تحریمهای آمریکا علیه حکومت آخوندی پس از خروج این کشور از برجام نوشت، صادرات نفتی رژیم ایران به ۱۰۰هزار بشکه در روز رسیده و جنگ افروزی این رژیم در خلیج فارس و تهدید به افزایش غنی سازی اورانیوم، سایر قدرتهای جهان را به موضع آمریکا نزدیکتر میکند.

صفحه4 از5846