عفوبین الملل: اعدام به خاطر مشروب بیانگر ماهیت غیرانسانی سیستم قضایی رژیم ایران


عفو بین الملل اعلام کرد: مقامهای رژیم ایران با اجرای حکم اعدام مردی که فقط به خاطر نوشیدن الکل به مرگ محکوم شده بود، ماهیت غیرانسانی نظام قضایی خود را بار دیگر عریان ساخته‌اند.

بیانیه ۱۲۰نماینده پارلمان انگلستان در حمایت از گردهمایی جهانی ایران آزاد


در آستانه برگزاری گردهمایی بزرگ ایران آزاد در روز جمعه ۲۷ تیر، ۱۲۰تن از نمایندگان پارلمان انگلستان از هر دو مجلس انگلستان و از همه احزاب اصلی محافظه کار، کارگر، لیبرال دمکرات و سایر احزاب با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن نقض فزاینده حقوق بشر در ایران، خواستار به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای تغییر رژیم و دستیابی به دمکراسی و آزادی شدند.

جلسه شورای حقوق بشر: حکم اعدام ۳معترض قیام آبان باید فورا لغو شود


در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در۲۰تیر۹۹ کالوم بیرش، نماینده سازمان مرکز بین المللی علیه سانسور گفت: مقامهای رژیم ایران در اعتراضات سراسری آبان ۹۸، به استفاده غیرقانونی از قهر مرگبار و دستگیریهای گسترده متوسل شدند و دست به کنترل بی سابقه اینترنت زدند.

 برایان هوک – رژیم ایران در تظاهرات آبان گذشته بیش از ۱۵۰۰نفر را کشت


برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران در مصاحبه با مؤسسه هادسون گفت: در آبان ماه گذشته رژیم ایران بزرگترین سرکوب را در تظاهرات سراسری انجام داد و بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشت. اقتصاد این رژیم درحال سقوط است . اکنون قیمت ریال در مقابل دلار ۲۲۵۰۰ تومان است.

صفحه3 از5997