هیل نشریه کنگره آمریکا در یک برنامه تلویزیونی، تحت عنوان”ایران: داستان ناگفته»، تروریسم و شیطان سازی رژیم آخوندی علیه مقاومت ایران، قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی و تلاش مخفیانه رژیم برای دستیابی به سلاح اتمی را مورد بررسی قرار داده است.

 

ایرانیان آزاده، حامیان مقاومت در شهرهای سوئد،‌روز شنبه ۲۸ اردیبهشت با برگزاری تجمع وتظاهرات در مراکز شهرهای یوتوبری، مالمو و برس، همبستگی و حمایت خود را با اعتراضات گسترده مردمی علیه ستم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن، اعلام کردند.

 

جمعی از ایرانیان آزاده در لندن با برگزاری یک تجمع در مقابل نخست وزیری انگلستان همبستگی و حمایت خود را با هموطنان بپاخاسته علیه ظلم و چپاول حکومتی در شهرهای میهن اعلام کردند.

صفحه3 از5809