تظاهرات مردم سنندج


قبل از ظهر امروز، پنجشنبه، ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸، گروه کثیری از مردم سنندج در مراسم خاکسپاری یکی از مسافران هوایپمای اوکراینی، که توسط سپاه پاسداران هدف دو موشک قرارگرفته و سرنگون شد، شرکت کرده و برغم حضور گسترده نیروهای سرکوبگر و امنیتی رژیم، شعارهای ضد حکومتی سر دادند.