مرکز صدور تروریسم رژیم آخوندی در آلبانی به دستور این دولت تعطیل شد

به دنبال اخراج دو دیپلمات تروریست رژیم توسط آلبانی
بنیاد پوششی صدور ارتجاع و تروریسم رژیم آخوندی در تیرانا
به دستور وزارت آموزش و پروش آلبانی تعطیل شد

آخوند احمد حسینی الست رئیس بنیاد پوششی سعدی شیرازی
و دیپلومات تروریست دیگر رژیم محمد علی ارض پیما نعمتی
روز ۱۵ژانویه (۲۵دیماه۹۸) از آلبانی اخراج شدند


تاپ چنل: نفردوم اخراجی
 در بنیاد سعدی شیرازی بسیارفعال بود
 منابع به تاپ چنل گفتند این افراد درتماس مستقیم
با قاسم سلیمانی بودند که توسط آمریکا کشته شد

اجلاس سیاست آینده انگلستان در قبال ایران در پارلمان انگلستان


در یک اجلاس پارلمانی با شرکت نمایندگان احزاب اصلی انگلستان که روز سه شنبه اول بهمن ماه در مجلس عوام برگزار شد، نمایندگان مجلسین انگلستان سیاست آینده این کشور در مورد ایران را پس از قیام آبانماه مورد بحث و گفتگو قرار دادند.

برایان هوک: اگر قاآنی روش قاسم سلیمانی را برود به سرنوشت او دچار خواهد شد

 

برایان هوک نماینده ویژه وزارتخارجه آمریکا درباره ایران در حاشیه اجلاس داووس گفت:‌ اگر قاآنی جانشین قاسم سلیمانی همان روش کشتن آمریکایی‌ها را طی کند، به سرنوشت سلیمانی دچار خواهد شد.