جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری و مالمو در سوئد، روز شنبه ۱۱ آبان، با برگزاری دو تظاهرات، موج اعدام‌ها و سرکوب سیستماتیک در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه را محکوم کردند.-«بنده رفته بودم فرودگاه مادرم را بدرقه کنم که به ایران برود»
-«پلیس گفت شکایتی داری گفتم نخیر، فقط می‌خواهم شما...عکسها را (از حسین عبدی)بگیرید»
-«سالها مأموران رژیم را رصد کردم، پورمحمدی را به تله بیندازیم، عکس بگیریم»!

صفحه11 از5895