به دنبال برملاشدن چند پرونده فساد و اختلاس حکومتی در جریان جنگ گرگها و دستگیریهای اخیر و هم چنین فرار متهم اول پرونده اختلاس بانک مرکزی روز چهارشنبه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی رژیم، پس از اعلام استعفا دستگیر شد.

 

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، انزجار و محکومیت شدید خود را نسبت به احکام قرون وسطایی قضاییه آخوندها علیه خانمها مژگان کشاورز، منیژه عربشاهی و دخترش یاسمن آریانی ابراز میکند.

صفحه2 از5846