جمعی از ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت در لاهه، بمناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام با برگزاری تظاهرات و گردهمایی و نمایشگاه در مقابل پارلمان هلند به افشای جنایات رژیم ضدبشری آخوندی رکورددار اعدام وشکنجه در جهان پرداختند.
مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام: هزاران اعدام در دوران روحانی، رسواگر توهم میانه روی در رژیم آخوندی
به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام، به‌ یک‌صد و بیست هزار قهرمان آزادی ایران که توسط آخوندهای حاکم به‌شهادت رسیده‌اند درود می‌فرستم.

 

ادعای آخوند روحانی مبنی بر شکستن فشار حداکثری، واکنش باند خودش را برانگیخت و هریک به گوشه ای از ورشکستگی و بحران بی‌علاج اقتصادی در نظام تبهکار و سراپا فساد آخوندها را به وی گوشزد کردند.

صفحه2 از5874