کمیته بین المللی درجستجوی عدالت بر ضرورت تشکیل کمیته تحقیق ملل متحد برای بازدید از زندانهای ایران و آزادی زندانیان به ویژه دو دانشجوی نخبه و ۱۸دستگیر شده اخیر، تاکید کرد.

کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به ریاست دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا،
طی نامه یی به جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در باره نقض حقوق بشر در ایران، نوشت: اخیرا دستگاه قضایی ایران از دستگیری دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف امیر حسین مرادی و علی یونسی خبر داد که از ۲۶ روز پیش تر بازداشت شده بودند. اسامی و جزئیات ۱۸ نفر دیگر نیز که دستگیر شده بودند اما دستگیری شان توسط رژیم مخفی شده بود توسط اپوزیسیون ایران اعلام شد. در پاندمی کرونا زندانیان ایران از فقدان مراقبت های پزشکی و شرایط بهداشتی بشدت رنج می برند. تا کنون بسیاری از زندانیان در زندانهای ایران بخاطر ویروس کرونا حان خود را از دست داده اند و عده ای نیز که شورش کرده و از زندان فرار کردند تا از ویروس جان بدر ببرند، دوباره دستگیر شده و به طرز وحشیانه ای اعدام شدند.
در ادامه این نامه که توسط دکتر آلحو ویدال کوادراس و همچنین توسط سفیر جولیو ترتزی وزیر خارجه ایتالیا تا ۲۰۱۳ و استرون استیونسون نماینده پارلمان اروپا تا سال ۲۰۱۴ نیز امضاشده، آمده است:
کمیته بین المللی در جستجوی عدالت شامل بسیاری از نمایندگان منتخب پارلمان، مقامات ارشد سابق و سایر مقامات عالی رتبه که علاقمند به هدف ارتقاء حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، صلح و ثبات در ایران هستند، از شما می خواهد فوراً در باره وضعیت نگران کننده زندانیان و آنانی که در حال حاضر در ایران دستگیر میشوند دست به اقدام فوری بزنید.
ضروری است که ملل متحد و کشورهای عضو آن هیئت های بین المللی را برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان سیاسی و زندانیانی که اخیراً دستگیر شده اند به ویژه زنان اعزام نمایند.
به این منظور، از شما به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می خواهیم دست به اقدامات ضروری و فوری بزنید.