جلسه شورای امنیت ملل متحد - نیویورک نماینده انگلستان: ما دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه علیه رژیم ایران هستیم

در جلسه شورای امنیت ملل متحد که به منظور بررسی همکاریهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا تشکیل شده بود، جاناتان آلن، نماینده انگستان گفت: ما در رابطه با رژیم ایران با همه طرفها روی مکانیزم ماشه کار می کنیم. ما همیشه نگرانیهای خود را از رفتار بی ثبات کننده رژیم ایران از جمله در یمن ابراز کردیم. ما همچنین نگران پیامدهای گسترده تر پایان یافتن مهلت تحریم تسلیحاتی رژیم ایران هستیم.

کریستوف هویسگن، نماینده دائم آلمان در سازمان ملل متحد نیز طی سخنانی در جلسه شورای امنیت گفت: رژیم ایران به نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق اقلیتها ادامه می دهد. در ایران آزادی تجمع و بیان نقض میشود.