قرائت پیام خامنه‌ای توسط آخوند گلپایگانی در مجلس ارتجاع ۷ خرداد ۹۹

اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قلّه‌ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معیّن شده است، مجلس، متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی است. همه‌‌ی دستگاههای حکومتی و مردمی و همه‌‌ی آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیز ــ علاوه بر قوه‌‌ی قضاییه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است ــ در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حقّ تحقیق و تفحّص، حقّ ردّ و قبول مدیران ارشد قوّه‌‌ی مجریّه، حقّ تذکّر و سؤال و استیضاح، از آن جمله است.  
در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّتهای کشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌‌ی مطلوبی در باب عدالت به دست نیآورده‌ایم.
همکاری نمایندگان با یکدیگر، موضع‌گیریهای انقلابی در حوادث مهمّ جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطقها، تعامل برادرانه با قوای مجریّه و قضائیّه، توصیه‌های دیگر اینجانب به شما نمایندگان ملّت است.