مجیزگویی آخوند روحانی از خامنه ای درمجلس نورسیده
 همراه با کوبیدن میخ فرماندهی و جنگ گرگها در ولایت بحرانی:
خامنه‌ای در سال۹۷ گفت رئیس‌جمهور فرمانده میدان جنگ هست
و ۲ قوه دیگر و همه نهادها موظف هستند به دولت یاری برسانند

درخواستهای رئیس جمهور ورشکسته ولایت:
ما از مجلس اخوت و از خامنه‌ای ابوّت می‌خواهیم
در این سال بسیار سخت هم با تحریم و هم با تحریک دشمن
 و کرونا مواجه هستیم

مجیزگویی آخوند روحانی در مجلس ارتجاع ۷ خرداد ۹۹
در اینجا باید از هدایت رهبری یاد کنم که در آغاز سال۹۷ در جمع سران سه قوه و عده‌یی از مسئولان فرمود اکنون دولت در وسط میدان هست و رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده این میدان جنگ هست و ۲ قوه دیگر و همه نهادها موظف هستند به دولت یاری برسانند و کمک کنند و خود ایشون ساختاری را شکل دادند برای حمایت دولت تحت عنوان شورای عالی همآهنگی اقتصادی که در این دوره ۵۰ جلسه این شورا تشکیل جلسه داد.
اما امروز در مرحله سوم قرار گرفتیم و من خواست من از مجلس یازدهم این هست که در سال پایانی دولت و سال آغازین مجلس یازدهم بتوانیم دوران پیوند و پیروزی را شکل بدهیم ما دنبال این هستیم که رابطه دولت و رابطه مجلس به‌گونه‌یی باشد که ما بتوانیم در این سال بسیار سخت و مشکل که هم با تحریم دشمن مواجه هستیم هم با تحریک دشمن مواجه هستیم هم با ویروس خطرناک کرونا مواجه هستیم.
دولت دست خود را به سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند ما از مجلس اخوت را می‌خواهیم همان‌طور که همه ما از رهبر ابوّت را می‌خواهیم و مطمئن هستیم با همکاری همدیگر در این سال بسیار سخت به مردم امید بیشتر می‌دهیم و یأس بیشتر را برای دشمنان نظام و دشمنان ملت بزرگ ایران و پیشرفت و توسعه کشور را ادامه خواهیم داد.


گوشزد کردن خطر دشمن برای اصل نظام و ایجاد بحران
با چاشنی دروغ درمانیهای کرونایی برای رام کردن باند رقیب
آخوند روحانی:دشمن به هدف خود نرسید و نخواهد رسید، نه نسبت به اصل نظام
نه نسبت به ایجاد بحران در سراسر کشور

ما در سراسر کشور به مرز مهار کرونا نزدیک شده ایم
 ۲۰ استان را به مهار کردیم و در ۱۱ استان دیگر به مهار می رسیم

دروغ درمانیهای آخوند روحانی در مجلس ارتجاع ۷ خرداد ۹۹
اینکه بحمدالله امروز در ماجرای کرونا ایران در لیست کشورهای موفق! در مبارزه با این ویروس خطرناک قرار گرفته یکی از دلایل آن این است که در دولت یازدهم پایه های درمان و بهداشت در کشور مستحکم شد شرایط آنچنان مهیا شد که در این حادثه سخت ویروس عالمگیر ما نه دغدغه ای از لحاظ تخت بیمارستانی داشتیم و نه دغدغه ای نسبت به تخت های ویژه و آی‌سی‌یو داشتیم و نه برای تنفس مصنوعی.
ما در سراسر کشور به مرز مهار کرونا نزدیک شده ایم تقریباً در حدود ۲۰ استان ما به مهار رسیدیم و در ۱۱ استان دیگر هم بسیار امیدواریم که در هفته‌های پیش رو به مهار برسیم
شرایطی که از سال ۹۷ سخت ترین شرایط اقتصادی برای ایران به وجود آمد آمار و ارقام را شما مطلع هستید که ما در چه شرایط سختی قرار گرفتیم در این دوران با حمایت مردم با هدایت مقام معظم رهبری نگذاشتیم دشمنان به هدف خود دست یابند دشمن به هدف خود نرسید و نخواهد رسید نه نسبت به اصل نظام نه نسبت به ایجاد بحران در سراسر کشور.