کشاورزان فرخ شهر در چهارمحال‌ و بختیاری روز سه شنبه۶ خرداد در اعتراض به غصب زمینهای کشاورزی منطقه توسط ارگانهای حکومتی دست به تظاهرات زدند.

تظاهر کنندگان در برابر استانداری رژیم در چهارمحال و بختیاری تجمع کردند و علیه تصرف زمینهای مزروعی شان که متعلق به بیش از ۲۰۰خانوار است اعتراض کردند.
معترضان شعار می دادند: می میریم، می‌میریم ذلت نمی پذیریم.
کشاورزان معترض هم چنین انزجار خود را از اقدامات باندهای وابسته به رژیم برای انتقال آب این منطقه و احکام صادره از قضائیه جلادان علیه کشاورزان ابراز کردند.

مردم شریف و غیرتمند استان به پا خیزید و از حق خوددفاع کنید تا جلوگیری کنیم از طرح ننگین بهشت آباد و مشت محکمی به دهان حاکمان خودکامه بزنیم
خبرگزاری رادیو تلویزیون رژیم آخوندی در اعتراف به این اعتراض مردمی گزارش کرد: نزدیک به ۳ هزار نفر از مردم فرخشهر به اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
خبرگزاری حکومتی ایسنا نیز به این حرکت اعتراضی اذعان کرد و به نقل از کشاورزان معترض نوشت: به گفته آنان، طبق اسناد سازمان جنگل داری این زمین ها مزروعی عنوان شده، اما مسکن و شهرسازی استان معتقد است این زمین ها متعلق به مسکن مهر است و برای ۸ نفر از کشاورزان در شعبه اول دادیاری دادگستری حکم بازداشت صادر کرده است.
یک هموطن جوان:‌ بگذارمردم بدونن من یک جوونم یک ماهه بدون آبم باتیر منو می زنند قانون مرا که از حقم دفاع می کنم میاد با تیر منو می زنند.