مجله جامعه پزشکان و دندانپزشکان فرمانداری تورینو ایتالیا ۲۶ می ۲۰۲۰

اطلاعیه مطبوعاتی - موضع ایران:‌پزشکان سانسور شده و بی دفاع

همبستگی جامعه پزشکان، جراحان و دندانپزشکان ایتالیایی در تورینو با همکاران خود در ایران: عدم انتشار اطلاعات لازم، دستکم گرفتن و بها ندادن به موضوع با این اهمیت، سانسور آمار واقعی
مبتلایان و قربانیان: ۳عملکرد واقعا نا متناسب و زیان باری که در باره یک پاندمی با این وسعت مثل کرونا انجام شده است.
‎ در این میان خصوصاً از رژیم ایران میتوان یاد کرد، موردی را که همکاران ایرانی ما که در همین شهر مشغول به کار هستند مورد توجه ما قرار دادند. در ایران از همان اول تمامی مقامات این اپیدمی را انکار کردند و سپس با یک تاخیر سنگین از آن خبر دادند، تاخیری که به نوبه خود به تشدید یک وضعیت بحرانی و وخیم کمک کرد و سیستم درمانی را که خود از کمبود مدرنیزه بودن رنج میبرد به استرس و چالش کشاند. در حال حاضر در ایران نمی توان از آمار واقعی مبتلایان به کرونا و افرادی که توسط کووید ۱۹ کشته شدند، خبر داد. تا به امروز، تخمین زده می شود از آمار رسمی دولتی، حدود ۱۳۵۰۰۰ مبتلا و از ۷۰۰۰ قربانی خبر می‌دهد، آماری که از ۵ تا ۱۰ برابر کمتر از آمار واقعی میباشد. پزشکان و پرسنل بهداشت و درمان، که به آنها سکوت دولتی تحمیل شده است، اولین کسانی هستند که در برابر این ویروس بی دفاع هستند و همانند تمامی ملت، از نظر بهداشتی و سلامتشان هزینه سنگینی را متحمل می‌شوند، هزینه ای که رفتار و عملکرد رژیم انرا تشدید می‌کند.
‎جامعه پزشکی و‌جراحی و دندانپزشکی استان تورینو همبستگی و حمایت خاص خود از پزشکان ایرانی که با دشواری های بسیار زیاد در سر راه خود با این مساله کرونا روبرو شده اند را اعلام می کند.