سازمان حقوق بشری به قابیل دست نزنید به وضعیت فوق العاده خطرناک زندانیان در زندانهای رژیم آخوندی که در معرض خطر ابتلا به کرونا هستند هشدار داد.

سازمان حقوق بشری به قابیل دست نزنید در ایتالیا طی نامه یی به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد نوشت: رژیم ایران چندین هفته وجود بیماری کرونا را پنهان کرد. این امر، به دلیل ملاحظات سیاسی از جمله انتخابات مجلس و خودداری از قرنطینه کردن شهر قم، مرکز اصلی شیوع این ویروس، بود.
شیوع این بیماری در ایران به یک فاجعه انسانی تبدیل شده است. در این زمینه مطابق اطلاعات جمع آوری شده توسط جنبش اپوزیسیون ایران - سازمان مجاهدین خلق ایران، تا روز سه شنبه بیش از ۱۰۹۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند. رژیم ایران در حال ساخت گودالهای وسیع دفن برای افراد است
تعداد بسیار زیادی از زندانیان در ایران به ویژه به دلیل عفونت در معرض خطر هستند. رژیم هیچ اقدامی برای حفظ سلامت زندانیان سیاسی و عقیدتی انجام نداده است. این رفتار همراه با پنهان سازی آمار واقعی توسط رژیم حاکم بر ایران جنایت علیه بشریت است و مداخله فوری نهادهای بین المللی در ایران را الزام آور میکند.
ما از سازمان ملل می خواهیم با اتخاذ تدابیر لازم، به این موضوع رسیدگی کند. به ویژه، سازمان بهداشت جهانی باید کمک های بشردوستانه ای را به مردم ایران و بطور مستقیم به بیمارستانها و نه به ارگانهای رژیم ایران مانند سپاه پاسداران ارائه کند. علاوه بر این، مقامهای رژیم مسئول پنهان کردن آمار شیوع این بیماری همه گیر در ایران هستند که باید به نهادهای بین المللی پاسخگو باشند.