در بند زندانیان سیاسی زندان ارومیه شماری از زندانیان به بیماری کرونا مبتلا شده اند.

زندانی سیاسی عبدالسلام مردان رزگه که در اعتصاب غذا به سر می برد، روز شنبه ٢ فروردین در پی وخامت حالش به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل می شود. تست کرونای این زندانی سیاسی مثبت اعلام شده است.
بنا به خبر دیگری کیا مظاهری گرداننده فروشگاه بند زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه روز سه شنبه پنجم فروردین به دلیل ابتلا به ویروس کرونا به خارج از زندان منتقل می شود. تمامی زندانیان سیاسی این بند روزانه با این فرد تماس مستقیم داشته اند در نتیجه همه انها در معرض ابتلا به بیماری کرونا هستند.
رژیم ضدبشری اخوندی از آزاد کردن این زندانیان خودداری می کند.

با وجود شیوع بیماری کرونا در زندان قزلحصار، هیچگونه امکانات بهداشتی از قبیل صابون و مواد شوینده در دسترس زندانیان قرار ندارد. ماسک و دستکش وجود ندارد. ضدعفونی سلولها انجام نمی شود. روزانه ۴ ساعت آب زندان قطع می شود. حمام ها بسته و آب گرم بندها قطع است. در پاسخ سوال زندانیان که چرا آب گرم قطع است؟ مأموران خامنه ای به آنها میگویند دیگ آب گرم خراب است و از زندانیان برای خرید آن پول میخواهند. در پاسخ به اعتراض زندانیان مأموران خامنه ای می گویند: «می‌میرید راحت می شوید».
در همین حال شکنجه های وحشیانه ادامه دارد. پس از ساعت ۹ و نیم شب که زمان خاموشی است، در سالنها بازرسیهای سرزده انجام می شود. مأموران بصورت وحشیانه‌ای وسایل زندانیان را بازرسی کرده و همه چیز را بهم می‌ریزند. وسایل زندانیان از قبیل ساعت، لباس و وسایل دزدیده می شود. کوچکترین اعتراض به این شرایط با مجازات همراه است.