خانم مریم رجوی به کادر پزشکی و سازمان های بین المللی: برای حفظ جان مردم و خنثی کردن پنهانکاری رژیم، اطلاعات خود را در اختیار افکار عمومی بگذارید.

رژیم ضد بشری آخوندی با ادامه و اصرار بر پنهان کاری، پخش اطلاعات دروغ، عدم اقدامات پیشگیرانه، توزیع نکردن تجهیزات پزشکی و امکانات مقابله و ادامه رفت و آمد به چین، باعث تسریع گسترش ویروس کرونا به مناطق مختلف از مرکز و شمال تا شرق و غرب و جنوب ایران، افزایش سریع قربانیان و همچنین انتقال ویروس به کشورهای همسایه شده است.

بنا به گفته اهالی و پزشکان و پرستاران علاوه بر قم و تهران شماری از مبتلایان درتبریز و اصفهان و نجف آباد و کاشان و کرمانشاه و رشت و خرم آباد و برخی دیگر از شهرهای کشور جان باخته اند.

برغم فراخوانهای مکرر داخلی و بین المللی پروازهای ماهان ایران سپاه پاسداران تا امروز سه شنبه ۶ اسفند از و به چین ادامه یافته است.

خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت رژیم در باره کرونا همان تجربه هواپیمای اوکراینی را در ابعاد کلان و در سطح سراسری و در حق همه ایرانیان تکرار میکند. وی از پزشکان و پرستاران و کارکنان بیمارستانها خواست بخاطر حفظ جان و سلامت مردم ایران و برای خنثی کردن پنهانکاری ها و اطلاعات گمراه کننده رژیم، اطلاعات خود را سریعاً در اختیار افکار عمومی بگذارند.

خانم رجوی تاکید کرد سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی و سازمانهای بین المللی طرفدار حقوق بشر باید فاشیسم دینی حاکم بر ایران را وادار کنند تمام حقایق و آمار در مورد کرونا را برای حفظ جان و سلامت مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه در اختیار افکار عمومی و ارگانهای بین المللی ذیربط بگذارد.

وی عموم هموطنان بویژه جوانان غیرتمند را به اعتراض فراخواند تا رژیم آخوندی را از یک سو وادار به بیان حقایق نموده و از سوی دیگر مجبور نمایند امکانات پزشکی و درمانی که بطور گسترده در انحصار پاسداران و دستگاههای امنیتی است در اختیار مردم و بیمارستانها و پزشکان معالج قرار دهد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۶ اسفند ۱۳۹۸(۲۵ فوریه۲۰۲۰)