ایرانیان اعلام داشتند که "رژیم سقوط خواهد کرد".

معترضین در صفوفی فشرده با تکان دادن پرچم قدیمی ایران منقش به شیر طلایی بر زمینه ای سفید، در برابر سرکنسولگری ایران ایستاده اند. آنها شعار"مرگ بر دیکتاتور" و "آزادی زندانی سیاسی" سر می دهند و عکسهای رهبر شورای ملی مقاومت را در دست خود دارند.
حدود ۵۰ ایرانی در این روز جمعه آفتابی آمده اند تا علیه رژیم ملایان، انتخابات مجلس و برای آزادی ایران تظاهرات کنند.
یکی از این تظاهرکنندگان سحر سنایی ۳۳ ساله از فعالین نزدیک به شورای ملی مقاومت ایران است. بگفته وی از زمان حکومت ملایان هیچگاه انتخابات آزاد نبوده و انتخابات پیش روی مجلس نیز یک نمایش مسخره آمیز می باشد.
بنا بر اطلاعیه مطبوعاتی شورای ملی مقاومت ایران، مبارزه انتخابات ادعایی از روز ۱۳ فوریه آغاز شده است. پیش از آن شورای نگهبان از میان ۱۵۰۰۰ کاندیدا، صلاحیت ۷۱۴۸ را با توجه به وفاداری آنان به رژیم وسیستم دیکتاتوری مذهبی بررسی و تائید کرده بود.
هر کس که فاقد وفاداری مطلق بلحاظ تئوری و عملی در برابر آیت الله خامنه ای، عالی ترین رهبرملایان، می باشد، اجازه کاندیدا شدن را ندارد، چه برسد که بخواهد تا انتخاب هم بشود.
سنایی معتقد است که اعتراضات خونین مردم و شمار کشته شدگان در قیام آبان ماه گذشته نشان می دهد که آنها از رژیم بریده اند.
تظاهرات چندین روزه علیه رژیم بنا به آمار سازمان عفو بین الملل ۱۵۰۰ کشته برجای گذاشته که به اعتقاد سنایی این تنها آمار اعلام شده است.
بنا به گزارش پزشکی قانونی که روز پنجشنبه گذشته در فضای مجازی انتشار یافت، این فرض و گمان سنایی را تائید می کند، که آمار گزارش نشده کشته شدگان بسیار بیش از این می تواند باشد.
حمید شاهوردی یکی دیگر از فعالین نزدیک به شورای ملی مقاومت ایران این گزارش پزشک قانونی را ترجمه می کند.
در این گزارش تعداد کشته شدگان ۴۸۱۱ نفر اعلام شده که به تعداد آنان سردخانه کافی برای نگهداری اجساد موجود نبوده، بدین خاطر مسئولین پزشک قانونی از دولت تقاضای ۱۴ سردخانه دیگر کرده بودند.
بنا بگفته وی، رژیم حاضر به دادن اجساد به خانواده آنان نیست و بدلیل وحشت از اعتراضات جدید می خواهد که تشیع و دفن آنان در سکوت و در خفا انجام گیرد.
علاوه بر این رژیم از خانواده ها، خواهان پرداخت هزینه نگهداری اجساد در سردخانه ها و همچنین هزینه گلوله هایی که فرزندانشان با آن کشته شده اند، می باشد.
شورای ملی مقاومت ایران، با توجه به قیام خونین آبان ماه با هزاران کشته و زندانی، شلیک به هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسدارن و سقوط آن و همچنین ادامه یافتن شرایط اقتصادی فاجعه بار، ادامه و استمرار ناآرامی ها را پیش بینی می کند.
سنایی بر این باور است که با این تعداد کشته در قیام آبان ماه، سرفصل جدیدی آغاز شده است. نمایش رژیم دیگر نمی تواند بیش از این ادامه داشته باشد.
رژیم سقوط خواهد کرد.
این تنها یک موضوع زمان است.