کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به اتفاق آرا با تصویب قطعنامه‌ای حکومت آخوندی را به خاطر سرکوب وحشیانه قیام مردم ایران محکوم و از اعتراضات و خواسته‌های مردم حمایت کرد.

الیوت انگل، رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پیش از رأی‌گیری گفت: قطعنامه اچ.آر ۷۵۲ بر حمایت ما از حقوق مردم ایران مجدداٌ تاکید کرده و رژیم ایران که بطور خشونتباری اعتراض کنندگان را سرکوب می کند را محکوم می‌کند. من از مشاهده تصاویری که از ایران رسیده اند، دچار وحشت شده ام. در ایران تظاهرکنندگان با رفتار خشونتبار و بی‌رحمانه مواجه شدند و ارتباطات اینترنتی به‌طور کامل قطع و سانسور شده است. بسیار آزار دهنده است که شاهد این‌گونه رفتار رژیم ایران با مردم باشیم.
الیوت انگل افزود: ما بر موضع دیرین دو حزبی کنگره در حمایت از حق مردم ایران برای آزادی بیان تأکید می‌کنیم و مخالفت قوی‌مان را با تاکتیکهای بیرحمانه این رژیم اعلام می‌کنیم.