قیام ایران برغم سرکوب وحشیانه، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای برای سومین روز ادامه می یابد
شهادت ۲۷ تن از قیامگران در دومین روز به ثبت رسیده، شمار شهیدان بیشتر است.

برغم سرکوب وحشیانه قیام مردم ایران در دومین روز خود (شنبه ۲۵آبان) به ۹۳ شهر در سراسر ایران گسترش یافت. پاسداران بدستور شخص خامنه ای به روی مردم آتش گشودند و دهها تن از قیام گران در سراسر کشور به شهادت رسیدند. تا کنون ۲۷ تن از شهیدان به ثبت رسیده است، اما تعداد شهیدان بیشتر است و جزییات بیشتر بعدا به اطلاع میرسد. با این وجود قیام مردم برای سومین روز از اولین ساعات امروز در تهران و سایر شهرها شروع شده و همچنان ادامه دارد.
در شهریار ۱۴ تن، در بهبهان ۷ تن، در بهارستان تهران ۲ تن به شهادت رسیدند و بقیه شهیدان مربوط به سیرجان و شیراز و مریوان و خرمشهر و... است.
خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به مردم بپاخاسته سراسر ایران، و تسلیت به خاطر شهیدان سرفراز قیام مردم ایران، گفت خامنه ای و دار و دسته اش بیهوده تلاش میکنند با این جنایات ضد بشری سلطه شوم و ننگین خود را حفظ کند. فاشیسم دینی حاکم بر ایران که ۴۰ سال است لاینقطع به جنایت علیه بشریت اشتغال دارد، باید از جامعه جهانی طرد شود. شورای امنیت، دبیرکل، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگانهای ذیربط بین المللی و عموم مجامع مدافع حقوق بشر باید این رژیم را قویا محکوم و تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ آبان ۱۳۹۸ (۱۷ نوامبر ۲۰۱۹)