دامنه قیام سراسری مردم ایران امروز دست کم به ۶۵شهر در ۲۵استان کشور کشیده شد.

در درگیریهای گسترده بین جوانان دلیر و وحوش سرکوبگر انتظامی، سپاه، بسیج. اطلاعات و لباس شخصیهای جنایتکار، ۸تن به‌شهادت رسیده و شمار زیادی مجروح شده‌اند. در بسیاری از شهرها، مراکز سرکوب و غارت از جمله مراکز بسیج و بانکهای حکومتی به آتش کشیده شد. عکسهای بزرگ خمینی و خامنه‌ای و نماد بزرگ انگشتر خمینی در شهریار در جنوب غرب تهران به آتش کشیده شد.

 

به‌رغم استقرار گسترده نیروهای سرکوبگر در نقاط مختلف، تهران شاهد تظاهرات و درگیریها گسترده بین مردم و پاسداران بود. در فلکه دوم آریاشهر، مردم با شعار«مرگ بر دیکتاتور»، با نیروهای سرکوبگر درگیر شدند. نیروی انتظامی برای متفرق کردن جوانان به شلیک گاز اشک‌آور مبادرت کرد. در خیابان جمهوری جوانان به پایگاه بسیج در خیابان وفادار حمله‌ور شدند. در بلوار ستار شمالی و در میدان شوش جوانان با با پرتاب سنگ به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداختند. بازار طلافروشان در همبستگی با قیام‌کنندگان تعطیل شد. در خیابان ستارخان، جوانان شعار می‌دادند، »مرگ بر دیکتاتور»، »توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید کشته شه». در اسلام شهر، جنوب تهران، جوانان کانکس نیروی سرکوبگر انتظامی و بنرهای حاوی تصاویر منحوس خامنه‌ای را به آتش کشیدند.
مردم کرمانشاه در میدان آزادی، آریاشهر، بلوار مسکن، نو بهار و دیگر نقاط دست به تجمع زده و کمربندی شهر را مسدود کردند. چند بانک دولتی و چند پمپ بنزین به آتش کشیده شد. نیروهای امنیتی و انتظامی با گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش قصد پراکنده کردن مردم را داشتند. اما جوانان با پرتاب سنگ و چوب و آتش افروختن به مقابله پرداختند و راه را بر نیروهای انتظامی و امنیتی بستند.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵آبان ۲۰۱۹ (۱۶نوامبر ۲۰۱۹)