شهادت ۸ جوان قیام آفرین در بهبهان، سیرجان، کرج، شیراز، خرمشهر و مریوان

فراخوان سازمان مجاهدین به پرسنل مردمی ارتش و هشدار به پاسداران

پاسداران جنایتکار بدستور شخص خامنه ای بروی تظاهرکنندگان آتش میگشایند و جوانان را هدف قرار میدهند. تا کنون حداقل ۸ تن از جوانان قیام آفرین بدست پاسداران در سیرجان، بهبهان(سه تن)، کرج و شیراز، خرمشهر و مریوان به ضرب گلوله پاسداران جان باختند.

سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران با درود به مردم بپاخاسته و جوانان شورشی و با درود به شهیدان سرفراز قیام، گفت زمین زیر پای آخوندها و پاسداران از بیروت تا بغداد و اکنون تهران همه جا سست و لرزان است. از افسران و سربازان و پرسنل مردمی در ارتش خواست صفوف رژیم را ترک و به جبهه مردم و قیام بپیوندند. سخنگوی مجاهدین به نیروی انتظامی و پرسنل ارتش تحت امر رژیم گفت به مردم شلیک نکنند، سلاحها را زمین بگذارند و به مردم تحویل دهند، شلیک و ضرب وشتم مردم مجازات و کیفر سنگین دارد و به پاسداران هشدار داد به مردم تسلیم شوند، سلاحها را تحویل دهند و از سرنوشت شکنجه گران و دژخیمان شاه عبرت بگیرید.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵آبان ۱۳۹۸(۱۶نوامبر۲۰۱۹)