تایمز لندن فاش ساخت یک گروه تبلیغاتی وابسته به حکومت آخوندی ۱.۲ میلیون پوند کمک مالی از بنیادهای خیریه در انگلستان دریافت کرده است.

تایمز لندن نوشت: این گروه که همسو با سیاستهای حکومت ایران عمل می‌کند غرب را دشمن می‌داند و تحت حمایت جرمی کوربین، رهبر کنون حزب کارگر قرار داد و به گفته کوربین این گروه را نماینده اسلام می‌داند.

روزنامه دیلی تلگراف نوشت: این گروه به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای رژیم حاکم بر ایران عمل می کند و هیچ سابقه ارائه حمایت از فعالان حقوق زنان یا اقلیتهای مذهبی در ایران را ندارد.

در جلسه روز ۳ مرداد ۹۸ پارلمان انگلستان، بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلستان گفته بود: جرمی کوربین از تلویزیون پرس.تی.وی رژیم ایران به او پول پرداخت شده و مکرر در جهت منافع ملاهای تهران موضعگیری کرده است.

سخنان بوریس جانسون در پارلمان انگلستان:‌
چه کسی میتواند به رژیم تهران اعتمادکند؟
در مورد رژیم ایران سئوال کرد.
چه کسی می تواند، آقای سخنگو، چطور این عالیجناب می تواند در مورد ایران صحبت کند در حالی که از پرس تی وی (متعلق به رژیم ایران) به او پول پرداخت شده، مکرراً در جهت منافع ملاهای تهران موضعگیری کرده، در برابر دوستان ما در ایالات متحده و پیرامون موضوعاتی که در خلیج فارس می گذرد. و چقدر باورنکردنی است اعتماد به این رژیم با دزدی کشتی ما در این منطقه و موضوع امنیت در آنجا...