دولت عربستان اعلام کرد: حمله به تأسیسات نفتی عربستان ادامه حملات تجاوزکارانه‌یی است که از این پیشتر نیز ایستگاههای پمپاژ این شرکت را با اسلحه ساخت رژیم ایران هدف قرار داده است.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است: در یک تجاوز خرابکارانه بیسابقه، تأسیسات تأمین نفت بازارهای جهانی در عربستان سعودی مورد حمله تروریستی قرار گرفت. طبق بیانیه وزارت انرژی عربستان این حمله باعث توقف تولید ۵۰ درصدی نفت شرکت آرامکو شد.
عربستان سعودی این تجاوز سنگین را که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند محکوم و تأکید می‌کند که هدف اصلی این حمله اخلال در تأمین انرژی جهانی بوده و این هجوم تروریستی ادامه فعالیتهای تجاوزکارانه‌یی است که پیش از این نیز، ایستگاههای پمپاژ شرکت آرامکوی سعودی را با استفاده از اسلحه ساخت رژیم ایران، هدف قرار داده است.

در بیانیه وزرات خارجه عربستان همچنین آمده است: عربستان سعودی ضمن ابراز قدردانی از تمامی طرفهای منطقه‌ای و بین‌المللی که این حمله را محکوم کردند، جامعه بین‌المللی را به برعهده گرفتن مسئولیتهایش در محکومیت طرفی که در پشت این حمله قرار دارد، فرا می‌خواند و خواهان مقابله آشکار با اینگونه اقدامات وحشیانه است که عصب اقتصاد جهانی را نشانه گرفته است. عربستان سعودی از کارشناسان بین‌المللی و از سازمان ملل دعوت خواهد کرد تا واقعیتها را بررسی و در روند تحقیقات شرکت کنند. عربستان در روشنی نتایج تحقیقات، تمامی اقدامات لازم را جهت تأمین امنیت و ثبات خود اتخاذ خواهد کرد و با قاطعیت تأکید می‌کند که توانایی دفاع از سرزمین و ملت خود و ارائه پاسخ قوی به اینگونه تجاوزها را دارد.