روز سه شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۸ کارگران شرکت هپکوی اراک با وجودی که نیروهای گارد ضدشورش در مقابل آنها صف کشیده و آنها را تهدید می‌کردند، برای سومین روز متوالی دست به اعتراض زدند و در مقابل این شرکت تجمع کردند.

نیروی سرکوبگر انتظامی و گارد ویژه همه مسیرهای ارتباطی به محل تجمع کارگران را بسته و مانع پیوستن دیگران به آنها می‌شدند.
کارگران هپکو بدنبال به سرآمدن مهلت ۱۰روزه‌ای که برای پاسخ به مطالبات‌شان داده بودند از روز یکشنبه ۲۴شهریور دور جدیدی از اعتراض و اعتصاب را شروع کردند

صبح روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸ کارگران هپکوی اراک پس از تجمع در مرکز شهر دست به راهپیمائی زدند و خط راه آهن را بستند. عصر دوشنبه گارد ویژه ونیروی سرکوبگر انتظامی به کارگران یورش برده و آنها را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، شماری از کارگران مجروح و دهها تن دستگیر شدند.
کارگران هپکو در دو سال گذشته بارها از جمله در خرداد سال ۹۷ دست به اعتراض و اعتصاب زده اند. در آبان ماه ۹۷ پانزده کارگر هپکو به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.

خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت با درود به کارگران شجاع هپکو که برغم سرکوب وحشیانه به اعتصاب و اعتراض ادامه میدهند، از عموم مردم بویژه جوانان اراک خواست به حمایت از کارگران معترض برخیزند و عموم سندیکاها و اتحادیه های کارگری و مدافعان حقوق بشر و حقوق کارگران را به حمایت از خواستهای کارگران ایرانی بویژه کارگران هپکو و محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی و اقدام فوری برای آزادی کارگران دستگیر شده فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ شهریور ۱۳۹۸(۱۷سپتامبر۲۰۱۹)