در جمعه بازار رژیم ولایت فقیه در تهران، آخوند پناهیان، هراس حکومت آخوندی از فوران خشم مردم با استفاده از شقه و شکاف رژیم در جنگ و جدالهای انتخاباتی را برملا کرد.

آخوند پناهیان معاون سرکرده قرارگاه چماقداران لباس شخصی خامنه‌ای موسوم به عمار گفت:‌ «انتخابات یکی از موقعیتهایی ست که بعضی‌ها می‌خواهند سوء استفاده بکنند ازش و جامعه را دو قطبی بکنند. الآن ما در حد نماینده مجلس داریم دنبال تونسیزاسیون کردن ایران هستند نمی‌دانم شورای نگهبان یا قوه قضاییه با کسانی که اینجور دعوت به آشوب می‌کنند واقعاً قانوناً نباید برخورد بکنند؟ شورای نگهبان وقتی نتواند وسط انتخابات مثل یک داور کارت قرمز نشان بدهد به نامزدهای انتخاباتی یک امام جمعه محترمی در یکی از استانها فرموده بودند مردم اگر پول پخش کردند برای انتخابات پول را بگیرید شام را بخورید ولی کارت را بگیرید ولی علیه اون کاندیدا رأی بدهید معلوم میشه این اتفاق ها می‌افتد اونجا بلافاصله داور باید وسط زمین کارت قرمز نشان بدهد».

آخوند پناهیان درباره حرفهای آخوند روحانی در مورد خطر دو قطبی و شقه رژیم در نمایش انتخابات گفت: «ولی برای من خیلی عجیب بود از ایشون که در یک سخنرانی می‌توانند هم یک دوقطبی برای انتخابات آینده بسازند هم علیه دو قطبی صحبت بکنند، هم دو قطبی در موضوع زن ایجاد کنند و گرا بدهند به تبلیغات چی ها که روی این دو قطبی کار کنید برای انتخابات آینده در حالی که واقعاً دوقطبی آن‌چنان در موضوع زن وجود ندارد ولی بعد در عین‌حال در همان صحبت هم علیه دو قطبی صحبت می‌کنند، این یک مقدار عجیب است از این جور اتفاق‌ها در سخنان ایشان زیاد اتفاق افتاده است....
در دعوای دو قطبی نمی‌شود شفاف مسائل را بررسی کرد بعضی‌ها که طرفدار مثلا شفافیت هستند تا می‌بینند کسی که متهم هست به یک قطب دیگه از شفافیت دفاع کرده یک دفعه شروع می‌کنند علیه شفافیت حرف زدن».