برایان هوک، مسئول اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، در مقاله‌ای در وال استریت ژورنال خواستار مقابله بین المللی با دخالت‌های منطقه یی رژیم شد.

در این مقاله هوک پس از بازگو کردن اقدامات رژیم در تأمین مالی و تسلیحات حوثیها در یمن و تبدیل آنها به یک نیروی شبه نظامی مرگبار، مینویسد: رژیم ایران در دهه ۹۰ میلادی نفوذ خود در لبنان را از طریق حزب الله مستحکم کرد و آنرا با ۷۰ درصدٍ بودجه عملیاتی خود و موشکهای دقیق و تسلیحات و جریانی از کارشناسان نظامی تامین کرد. اطلاعات غیرمحرمانه شده نشان میدهد که حزب الله به‌طور فعالی از هدف حوثیها در یمن حمایت میکند و حلقه شبکه نیروهای نیابتی رژیم ایران را تکمیل میکند.
هوک می افزاید: دولت آمریکا مجرم بودن و مقاصد هژمونی طلبانه رژیم ایران را افشا میکند و ما تلاش میکنیم با توسعه طلبی این رژیم در لبنان، سوریه و عراق و یمن مقابله کنیم و این تلاش نیازمند همکاری و هماهنگی بین المللی است.