جمعی از ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در پاریس روز پنجشنبه ۳۱ مرداد با برگزاری تظاهرات علیه حضور جوادظریف وزیر خارجه دیکتاتوری تروریستی و فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران اعتراض کردند.

ابراهیم مازندرانی
گرد آمده ایم تا اعلام کنیم جواد ظریف وظیفه دارد جنایات رژیم آخوندی و جنایات شخص خمینی را توجیه کند وروی آن سرپوش بگذاردگرد آمده ایم اعلام کنیم جنایاتی که قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران علیه مردم ایران و علیه کشورهای منطقه می کنند ماله کشی و رفع و رجوع کند. اکنون بعد از ۴۰ سال مقاومت مشروع و بی امان شورای ملی مقاومت ایران به رهبری مسعود و مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت باید مقاومت سازمانیافته و پرقدرت ایران را با برنامه مشخص و مدون و برنامه ۱۰ ماده ای خانم مریم رجوی به رسمیت بشناسیدمقاومتی که با مبارزه بی امان خود و پشتیبانی مردم غیور ایران و کانون های شورشی آماده است رژیم جنایت کار و تروریست ولی فقیه را سرنگون کرده و ایران و مردم عزیزمان را آزاد کرده و به یاری مردم ایران ایران را از نو بسازیم
عزیزپاک نژاد
از نظر ما هرچه که باشه دراین پیچ تاریخی که مردم ایران هستند هرگونه مذاکره و صحبت و مماشات و مذاکره با این رژیم و عواملش و مقاماتش محکوم است پس بنابراین اینگونه ملاقاتها و مذاکرات دهن کجی به آزادیخواهان و مردم ایران است و این شرم آور است نشان میدهد که یک رژیم جنایتکار با دادن پول از جیب مردم با تامین منافع اقتصادی این کشور برای اروپایی هر جنایتی را صورت بدهد و با سکوت اونها روبرو بشه. و این ننگ آوره ... مهم قامت برافراشته مقاومت ایرانه که باعث و بانی این شکست های رژیم بوده آنچه که مهم است این حضور ... در هر شرایطی که باشه و شما نشان دادین اینکارو می کنید.
بنابراین همراه با کانون های شورشی به پیش و تا آخر حاضر حاضر حاضر

اعتراض ایرانیان علیه حضور ظریف وزیر خارجه تروریست در پاریس

اعتراض ایرانیان علیه حضور ظریف وزیر خارجه تروریست در پاریس

اعتراض ایرانیان علیه حضور ظریف وزیر خارجه تروریست در پاریس

اعتراض ایرانیان علیه حضور ظریف وزیر خارجه تروریست در پاریس

اعتراض ایرانیان علیه حضور ظریف وزیر خارجه تروریست در پاریس

اعتراض ایرانیان علیه حضور ظریف وزیر خارجه تروریست در پاریس

اعتراض ایرانیان علیه حضور ظریف وزیر خارجه تروریست در پاریس