به دنبال اظهارات نخست وزیر یونان در مورد عدم ِپذیرش ِنفتکش ِرژیم ِآخوندی در بنادر این کشور، معاون وزیر خارجه یونان اعلام کرد، یونان کاملاُ روشن ساخته که حاضر به ایجاد تسهیلات برای این نفتکش نیست.

آسوشیتدپرس نوشت: درحالی که وزارت خارجه‌ی آمریکا می‌گوید نفتکش گریس ۱ در حال انتقال ِ نفت ِ غیرقانونی برای تغذیه‌ی کمپین ترور و سرکوب ِرژیم ایران و رژیم سوریه است، یونان روز چهارشنبه اعلام کرد، روابط ِ خود با ایالات متحده را با کمک‌رسانی به یک نفتکش ِعظیم ِ رژیم ایران به‌خطر نخواهد انداخت،
نفتکش گریس ۱ متعلق به رژیم ایران در حال حاضر در دریای مدیترانه قرار دارد و طبق آخرین اطلاعات بطرف بندر کالاماتا KALAMATA در یونان در حرکت است.
معاون ِوزیر خارجه یونان Miltiadis Varvitsiotis میل تا دیس-وار ویت سیّو تیس گفت «ما در حال ارسال پیامی هستیم که آماده ایجاد تسهیلات برای این نفتکش در جهت مقصد سوریه نیستیم».
او اضافه کرد «و این پیامی است که ما بسیار روشن ساخته‌ایم».
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: کمک رسانی به این کشتی به مفهوم ِحمایت از یک سازمان ِتروریستی لیست‌گذاری‌شده توسط ایالات متحده خواهد بود.


سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا اعلام کرد: همه‌ی بنادر در مدیترانه باید هوشیار باشند که هیچ کشتی ِحامل ِنفت رژیم ایران را نپذیرند.
وی اضافه کرد: ما دوباره از این فرصت استفاده میکنیم تا موضع قوی‌مان را منتقل کنیم. کشتیهایی که نفت به سوریه منتقل می‌کنند طبعا تحریمها را نقض می‌کنند و به تروریسم رژیم اسد یاری میرسانند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم چنین گفت: همانطور که وزیر پمپئو گفت اگر کشتی ِگریس ۱ دوباره به سمت سوریه حرکت کند مطابق تحریمها، ما هر کاری که بتوانیم انجام میدهیم تا از این امر جلوگیری کنیم. خدمه‌ی این گونه کشتیها باید آگاه باشند که یاری رساندن به سپاه پاسداران برای انتقال ِ نفت رژیم ایران، ممکن است آنها را مشمول ممنوعیت ِویزا کند و طبعا این کار، چیزی نیست که جرمی در بر نداشته باشد. تأمین ِمنابع مادی یا تلاش برای این کار، نه فقط برای سازمانهای تروریستی خارجی ایرانی بلکه هر سازمان تروریستی طبق قانون آمریکا جرم است و مجازاتهایی به همراه دارد. ما میخواهیم تحریمها را به همه بنادر در مدیترانه یادآوری کنیم.