آخوند روحانی، در نمایشی برای موشک‌سازی رژیم آخوندی، قیامهای دیماه ۹۶ را سرفصل بحرانهای درونی و بیرونی نظام دانست و در رابطه با تحولات ِ پس از آن در سالهای ۹۷و ۹۸ گفت: قصد دارند با فشار، نظام را عوض کنند.

تلویزیون رژیم ـ ۳۱ مرداد ۹۸: «در سال ۹۶ از طریق عواملشان موفق شدند اغتشاشاتی را در خیابانهای تهران و برخی از شهرستانها به راه بیندازند تصور آنها این بود که یک اغتشاش چند ماهه‌ای رو در ایران کلید زدند.
اما با تدبیر همه مسئولین اقدامات نیروهای امنیتی انتظامی و نظامی و مسئولین نظام این حرکت ظرف ۵روز در هم پیچیده شد و این یک موفقیت بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه بیگانگان بود، در سال ۹۷ فشار اقتصادی را کلید زدند با خروجشان از برجام.
در سال ۹۷ که توطئه اقتصادی را علیه ما طراحی کردند تا حدی مردم ما را نگران کردند یک عدم تعادلی را هم در بازار به‌وجود آوردند. 
و امسال یعنی در سال ۹۸ که تحریم آمریکا از پارسال شدیدتر شده و از هر زمان دیگر شدید تر شده و تمام امکاناتش را بکار گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران واقعاً جالب است یک ابر قدرتی تو دنیا سازمان سیا اش خزانه‌داری‌اش وزارت‌خارجه‌اش نیروهای امنیتی‌اش و همه جاسوسانش را در منطقه و دنیا بسیج کرده تا ببیند چه کشتی وارد ایران می‌شود چه کشتی از بندر ایران فاصله می‌گیرد، چه شرکتی جنس وارد می‌کند چه شرکتی جنس خارج می‌کند. چی کار دارید می‌کنید؟ مقصودتان چی هست؟ مقصود شما این است که با این فشار این نظام را عوض کنید این خیال واهی است این خواب آشفته است».

آخوند ِشیاد اعتدالی پس از شکست ِبرجام و تحریم ِ وزیر خارجه‌ی ماله‌کش ِخود گفت، میز ِمذاکره، به درد ِما نمی‌خورد و باید حرکت ِدشمن را با فاصله‌ی بسیار زیاد بفهمیم و دیتکت کنیم و پهپاد را با موشک لاگ و قفل کنیم:

تلویزیون رژیم ـ ۳۱ مرداد ۹۸: «وقتی طرف از زور می‌خواهد استفاده کند شما باید همه توان‌تان را بکار بگیرید اینجا دیگه میز مذاکره بدرد ما نمی‌خورد اونجایی که دشمن داره از هواپیما علیه ما استفاده می‌کند از ناو جنگی استفاده می‌کند از پهپادش علیه ما استفاده می‌کند از موشک برد بلندش علیه ما استفاده می‌کند اونجا جایی ست که ما باید برویم دنبال باور قدرت نظامی‌مان اینجا ما باور ۳۷۳را ما نیاز داریم اینجا ما باید سیستمی را بسازیم که بتوانیم حرکت دشمن را با فاصله بسیار زیاد بفهمیم دیتکت کنیم بعد بیاییم بتوانیم سیستم ما را علیه اون تجاوز لاک کنیم قفل کنیم موشک مان را پرتاب کنیم و منهدم کنیم این حکمت ما اینجا این است اینجا قوت باید کار را انجام بدهد».

شیخ حسن روحانی، سپس با شیادی مدعی شد، می خواهد اقتصاد و تولید ِویران‌شده در نظام ِ منحوس ولایت فقیه را با تولید ِتانک و هواپیمای جنگی آباد کند: «مسئله دیگر همکاری با دیگر کشورهاست هر کشوری که حالا چه منطقه چه مسلمان چه دوست هر کشوری که با ما دوست است باید برویم همکاری کنیم همکاری کار را سهل می‌کنه آسان می‌کند ممکن است ما یک تانک بسازیم شنی آنرا ما بسازیم موتور آنرا ما بسازیم لوله ‌اش رو او بسازد بدنه‌اش رو آن یکی درست کند هیچ اشکالی نداره ما با هم مشارکت کنیم ما ممکن است یک هواپیمای جنگنده درست کنیم مشترک درست کنیم ما بال بدنه درست کنیم آن یکی موتور درست کنه آن یکی قسمت آویونیک آنرا درست کنه آن یکی قسمت صندلی‌اش رو برای مابسازه».