تازه ترین گزارش ماهانه‌ی وزارت صنعت رژیم، نشان می‌دهد تولید محصولات صنعتی در سه ماهه‌ی اول سال جاری افت شدیدی داشته است.

بر اساس این گزارش تولید محصولات صنعتی از قبیل خودرو، تلویزیون و ماشین لباسشویی به شدت افت کرده است. در بخش خودرو، تولید انوع سواری چهل و چهار دهم درصد، تولید وانت، اتوبوس و کامیون به ترتیب با ده و سه دهم درصد، ۵۹ درصد و ۷۰ درصد افت همراه بوده است. هم‌چنین در بخش محصولات خانگی، تولید تلویزیون با افتی ۴۷ درصدی و ماشین لباسشویی با افتی ۳۰ درصدی مواجه بوده‌اند.