این سفر تشویق به ادامه نقض وحشیانه حقوق بشر و صدور تروریسم و جنگ افروزی است.

به گزارش خبرگزاری های حکومتی جواد ظریف، وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران قرار است از روز دوشنبه ۱۹ اوت به فنلاند، سوئد و نروژ مسافرت کند.
مقاومت ایران پذیرش رییس دیپلمات تروریستهای رژیم قرون وسطایی آخوندی را قویاَ محکوم کرده و آنرا تشویق این رژیم در ادامه و تشدید نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر، صدور تروریسم و جنگ افروزی میداند. این سفرهای برنامه ریزی شده که خشم و انزجار عموم مردم ایران را فراهم میکند باید لغو شود.
ظریف همچون خامنه ای و روحانی و قاسم سلیمانی و دیگر سرکردگان رژیم بخاطر مشارکت و تسهیل جنایت علیه بشریت و نسل کشی، همچون وزیر خارجه هیتلر باید در برابر عدالت قرار گیرد.
نقش ظریف و وزارتخانه متبوعش در دفاع و توجیه جنایات این رژیم و هماهنگ کردن و تسهیل توطئه های تروریستی در خارج، امر شناخته شده ای است. تنها در سال ۲۰۱۸، ۵ دیپلمات تروریست رژیم آخوندی، از جمله یک سفیر، به خاطر دخالت مستقیم شان در طرحهای تروریستی علیه مقاومت ایران و مخالفان ایرانی از خاک اروپا اخراج شده و ۴ تن دیگر از مزدوران آن، از جمله یک باصطلاح دیپلمات بخاطر طراحی برای بمبگذاری در گردهمایی بزرگ ایران آزاد در پاریس در سال ۲۰۱۸، در زندان و در انتظار محاکمه هستند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ مرداد ۱۳۹۸(۱۷ اوت ۲۰۱۹)