توفان شن در مناطق استان سیستان و بلوچستان طی روزهای گذشته مشکلات فراوانی را به خصوص برای مردم نواحی شرقی و غربی این استان وجود آورده است.

یک رسانه حکومتی نوشت: خشکسالی، کم‌آبی و ادامه وزشهای بادهای ۱۲۰روزه باعت کاهش دید افقی مردم این استان شده و آنها را خانه‌نشین کرده است. میزان آلودگی هوا در برخی از روزها به ۲۶ برابر حد مجاز رسیده است.
یک عضو مجلس رژیم به نام حسینی هشدار داد: به علت طوفانی شدید این منطقه در حال مدفون شدن زیر شنهای روان است.

آلودگی هوا در عسلویه نیز مردم این منطقه را دچار مشکل کرده است.

یک هموطن درباره وضعیت عسلویه می‌گوید: «... اینجا عسلویه است. دمای هوا ۴۸ درجه. آلودگی هوا بیش از حد مجاز. اینقدر افتضاحه گرما اینقدر هوا گرمه که بیرون می آیی غرق آب میشی. من فقط می خوام بگم این مسئولینی که میگن اینجا می خوای روزکار بشی، اینجا قابل زندگی کردنه؟ کجای اینجا قابل زندگی کردنه؟ یکی شون بیایند اینجا. همونایی که میگن. بیایند اینجارو ببینن توی این آب و هوا یک دقیقه فقط ۶۰ ثانیه، می تونن اینجا تحمل کنن یا نه! با این هوا با این آلودگی با این سمومی که اینجاس. با این حقوقی که میدن. با هیچی اش ما نمی تونیم بسازیم. این شرایط و حال و روز ماست. اینو فقط بخاطر دل خودم گفتم که بدن من رفتم خون بدم، میگن سرب توی بدنته. آلوده اس بدنت....».