وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم مقابله جهانی با تروریسم صادراتی حکومت آخوندی هشدار داد.

وی گفت:‌ جامعه جهانی، باید به طور متحد در مقابل حمایت رژیم ایران از تروریسم بایستد.
مایک پمپئو دربیانه یی نوشت: رژیم ایران سردمدار تروریسم در جهان است و برای ۴۰ سال رفتار شریرانه و حمایت از مزدورانشان بدون هیچ مانعی گسترش یافته است. اجرای برجام، منابع و پولهای بیشتری را در اختیار این رژیم قرار داد تا به نحوی گسترده تر و تهاجمی، فعالیت های شریرانه اش را امتداد دهد. این، دلیل خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های قاطع برای بر هم زدن توان این رژیم در تامین تروریسم بوده است.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به این که برجام برای مهار تروریسم صادراتی رژیم یک محدوده زمانی تا اکتبر سال۲۰۲۰قائل شده است، اضافه می کند: در صورت پایان این محدودیت برجام، سرکرده بیرحم سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی اجازه سفر و رژیم اجازه معامله سلاح و موشک پیدا می کند که یک تهدید برای ثبات خاورمیانه و جهان محسوب می شود. از همین رو ضروریست جامعه جهانی، به طور متحد در مقابل حمایت رژیم ایران از تروریسم بایستند.