مرتضی رکنآبادی برادر غضنفر رکنآبادی از دیپلومات تروریستهای رژیم که در مهرماه سال ۱۳۹۴ در جریان ایجاد بلوا در مراسم حج کشته شد، طی یک مصاحبه تلویزیونی فاش کرد که سال گذشته سرکردگان رژیم در مذاکره با عربستان پذیرفته و امضا داده اند که خودشان مقصر فاجعه منا بوده اند.

در جریان فاجعه منا در مراسم حج سال ۹۴ بیش از دو هزار تن از جمله ۴۶۵ ایرانی کشته شدند.

تلویزیون رژیم ـ ۲۰ مرداد ۹۸: «مسئولان جمهوری اسلامی واقعاٌ تعجب آوره برای بنده، سال گذشته که رفتند برای در حقیقت انعقاد قرارداد حج، توافقنامه‌ای رو امضا کردند که بر اساس آن پذیرفته‌اند که آن‌چه که در منا رخ داد مقصرش ایرانیها بودند تا بتونند راه حج رو باز بکنند. و به این وسیله راه حج باز شد. یعنی روی خون شهدای منا پا گذاشته شد. روی خون این شهدا پا گذاشته شد تا این که برویم به کجا برسیم.
مجری: این که شما می‌گویید اطلاعات قطعی دارید؟ از این مسأله که همچین اتفاقی افتاده بوده؟

رکن‌آبادی: اطلاعات قطعی دارم و به موقع منبع‌ام را هم اگر نیاز بود حتماٌ معرفی می‌کنم».