پائولو کازاکا ـ پرتغال-حضور در لندن همواره برای من مایه خوشوقتی بوده است و خوشوقتی بیشتر، بودن با جامعه ایرانیان است.

ما امروز در حال بستن سلسله شش گانه ای از گردهماییهای گسترده در کشورهای غربی هستیم که در آن ایرانیان در تبعید همبستگی خودرا با مردم ایران که برای آزادی خود درایران مبارزه می کنند نشان میدهند. 
۲۸ ژوئیه (۶مرداد)، دهمین سالگرد اولین قتل عام اشرف را گرامی میداریم، همچنین یاد قربانیان این قتل عام را. وقتل عام های بعد از آن در اشرف را گرامی میداریم ۲ سال بعد از آن در آوریل ۲۰۱۱ و اول سپتامبر ۲۰۱۳ که بدترین آنها بودو نیز همه قتل عام هایی که پس از آن در لیبرتی رخ داد.
مایلم بهترین دعاهایم را نثار این قهرمانان بکنم. قهرمانانی که بعضی از آنها مجروح شدند و یا برای بقیه عمر دچار نقص عضو شدند. و نیز به بستگان آنها و مردم آزادیخواه ایران تسلیتهای خود را ابراز می‌کنم. چون ما باید آنها را به‌یاد داشته باشیم. هم‌چنین باید در مورد حال حاضر نیز فکر کنیم. در مورد راههای مقابله و مبارزه با رژیم ایران که هیولایی برای مردم ایران، همسایگان و جامعه جهانی بشمار میرود و برای مقابله با دروغپردازیهایی که دیده ایم همواره علیه اپوزیسیون این رژیم در جریان است.
طی دو روز گذشته ما شاهد خیلی چیزها بودیم. ما شاهد بودیم که روزنامه ها چگونه تهمتهای اعجاب آور تماما مسخرهیی را علیه سازمان مجاهدین منتشر کردند، شاهد حسابهای ساختگی، انتشار خبرهای ساختگی تا ملاقاتهای ساختگی. ما متشکر باشیم، چون مگر ایران کشور کوروش کبیر نیست که اولین منشور حقوق بشر را ارائه کرد؟
این یک وارونهگونهای محض است. در مثل، مانند این است که بگوییم: ما باید از هیتلر قدردانی کنیم، چون از سرزمین کانت و شیلر میآید!
این چیزی است که هرگز برای ما قابل قبول نیست، چرا که آنها میخواهند تاریخ گذشته مردم ایران را بدزدند هدف آنهاست. ما باید به‌وضوح روشن سازیم که تاریخ گذشته مردم ایران، از کوروش کبیر، تا ستارخان در مشروطه و مصدق در جنبش ملی دهه۱۹۵۰ و طبعا هم‌چنین مسعود رجوی اینها میراث شما هستند. و شما در مسیر ساختن ایرانی هستید که کاملاً در امتداد افتخارات گذشته است. شما به این هدف خواهید رسید، آن‌هم بعد از دور انداختن آخوندها و پشت سر گذاشتن این برهه سیاه از تاریخ خودتان. به این هدف می رسید من به این گفته خودم اطمینان دارم و کاملاً به آن ایمان دارم. متشکرم. پیش بسوی آینده. آینده از آن شماست.

برایان بینلی – انگلستان

می‌خواهم بگویم سلام، چقدر زیباست بودن دوباره با شما. چه گردهمایی با شکوهی برای سخنرانان و آنان‌که این مراسم را دنبال میکنند برگزار کردهاید. شما قلب همه هواداران این جنبش در انگلستان هستید و من به شما درود میفرستم. بدون شما موضوع ایران سالها پیش از صحنه محو شده بود. اما اکنون نهتنها گم نیست، بلکه ما در شرف پیروزی هستیم.
بگذارید خوشحالی خودم را از دیدن چنین نقطه عطفی در مسیر ایرانی دموکراتیک و آزاد ابراز کنم. هم‌چنین بودن با شورای ملی مقاومت به‌رهبری دوست بسیار خوبم و یکی از بزرگ‌ترین زنان جهان، خانم مریم رجوی.
بسیار خوشحالم که به همکارانم از احزاب مختلف پیوستم تا در کنار شما و مردم ایران باشم که اکنون با اعتراضات سراسری علیه این رژیم بپا خاستهاند.امروز شما میبینید که آخوندها چگونه تلاش میکنند در کار این سازمان اخلال ایجاد کنند. بگذارید یک‌بار دیگر بگویم که رژیم تلاش میکند صدها تن از هوادران مجاهدین و خانوادههایشان را دستگیر کند، چون اعتراضات مردمی که آنها سازمان میدهند، موجودیت این رژیم را تحتالشعاع قرار داده و حیات این رژیم قرون وسطایی مذهبی را که هنوز قدرت را در ایران در دست دارد، بهخطر انداخته است. حکومتی که سالها قبل باید سرنگون میشد.
این رژیم با عملکردهایش نشان میدهد ضروری است ما از شورای ملی مقاومت و خانم رجوی حمایت کنیم. این لازمه وادار کردن این رژیم به توقف اعمال شرورانه اش در منطقه است.
من از مواضع دیگر سخنرانان حمایت میکنم و امیدوارم پایان این رژیم فرا برسد. من همین پیام را برای دوستانم در آلبانی دارم که هفته گذشته افتخار بودن در کنار آنها را داشتم. به آنها گفتم، هم‌چنان‌که اکنون به شما میگویم، ما به فراخواندن دولت و نخستوزیر جدیدمان برای حمایت از آرمانهای دموکراتیک مردم ایران، مقاومت مردم ایران و خانم رجوی، ادامه میدهیم. آنها یک آلترناتیو حقیقی و واقعی برای این رژیم هستند.
در مقاطع مختلف، مقامهای ارشد این رژیم، از جمله خامنهای، صراحتاً و به‌وضوح به قدرت مجاهدین در سازمان‌دادن اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران اذعان کردهاند و نسبت به گسترش روزافزون حمایتهای اجتماعی از مقاومت و از خانم رجوی هشدار داده اند. رژیم صدها تن از هواداران مجاهدین و خانوادههایشان را دستگیر کرده است. چون اعتراضات اجتماعی بنیان رژیم را به‌لرزه در آورده است.
ما می‌دانیم که این یک رژیم پلید است. میدانیم که این یک رژیم دروغین است که هیچ حمایتی در میان مردم ندارد. ما باید این پیام را بدهیم و من به شما قول میدهم که تمام تلاشم را برای این هدف به‌کار بگیرم. از دیدن شما خوشحال شدم.

جیم هیگینز –عضو پیشین هیأت رئیسه پارلمان اروپا از ایرلند


آقایان و خانم‌ها
جنبش شماتنها نیست مبارزه تان بین المللی است، و من می‌خواهم احتراماتم را نثار خانم رجوی کنم. عجب رهبری. عجب عنصر الهام‌بخشی، عجب دیدگاهی، چه انرژی و چه عزم راسخی. من می‌خواهم، احترام خاصی را نسبت به سازمان شما ابراز کنم. نیروهای شما در ایران، کسانی که برای سازمان شما کار می‌کنند.
خانم‌ها و آقایان، حکومتی که شهروندان آن کشور را حلق‌آویز می‌کند، یک حکومت وحشی است. حکومتی که دموکراسی را سرکوب و حقوق بشر را نقض می‌کند، یک حکومت دیکتاتوری است. حکومتی که حق دموکراتیک مردم را برای انتخاب دولت سرکوب می‌کند، رژیم ستمگری است که باید برکنار شود و جهان آزاد در این‌باره بی‌تفاوت باقی نمی‌ماند. همکار من استرون استیونسون این افتخار را داشته که بتواند به‌مدت بیش از ۱۰سال، میزبانی خانم مریم رجوی را در مناسبتهای مختلف در پارلمان اروپا در بروکسل و استراسبورگ برعهده داشته باشددر همین رابطه ما که از شورای ملی مقاومت و برخی دیگر که از جنبش ایران آ‌زاد حمایت می‌کردند، توانستیم قساوتی که قبلا توسط استراون بازگو شده بود را برجسته کنیم که در رابطه با حملات وحشیانه و بی‌رحمانه‌ای بوده که علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ اشرف ۱ اعمال می‌شد. ما وضعیت اسفناکی را برجسته کردیم که در هنگام نقل مکان و یا جابجایی از کمپ اشرف به کمپ باصطلاح لیبرتی به‌وقوع پیوست. و ما از این واقعیت به‌وجد آمدیم که اشرف۳ در آلبانی موفقیتی بود که فقط در محدوده زمانی ۲سال حاصل شده است.
ما در اینجا گرد آمده‌ایم به این دلیل که آرزویی که در سال۱۹۷۹ برای احقاق دموکراسی و آزادی داشتیم، به یک کابوس تبدیل شد، ما اینجا گرد آمده‌ایم تا اطمینان حاصل کنیم که آرزوی سال۱۹۷۹ که شاه به‌خاطر آن سرنگون شد به‌واقعیت می‌پیوندد و دموکراسی حاصل می‌شود. اینجا حضور داریم تا حمایت خودمان را به‌عنوان عضو دولت ایرلند در طول ۲۶سال و عضو پارلمان اروپا به‌مدت ۱۰سال ابراز کنیم. اینجا حضور داریم تا حمایت خودمان را ابراز کنیم و هر آن‌چه که به طور انسانی و سیاسی در توان داریم به‌کار گیریم تا این آرزو محقق شود؛ و سرانجام ما در اینجا حضور داریم تا یک پیام قوی به رژیم روحانی و خامنه‌ای در تهران برسانیم: عمر شما به سر رسیده، دوران شما به‌سر آمده، تیک‌تیک ساعت شنیده می‌شود، واقعاً از شما سپاس‌گذارم.

دنیس لستر - عضو کانون وکلای انگلستان و ولز

دوستان عزیز، از نقاط مختلف جهان و سخنرانان برجسته از پارلمانهای انگلستان و سایر کشورهای اروپا، سلام.
مفتخرم که امروز با شما باشم. من عضو کانون وکلا هستم به‌همراه اعضای شورای کانون وکلا در کنارم. آنها با افتخار در کنار شما و من می‌ایستند و من همچنین درود و پشتیبانی و احترام ویژه از طرف رئیس پیشین کمیته حقوق بشر کانون وکلا پروفسور سارا چندلر را برای شما دارم.
ما از شما حمایت می‌کنیم و اینجا هستیم تا در جزییات نقش کانون وکلای انگلستان و ولز را شرح دهیم. (کانونی) که صدای قانون و حافظ حاکمیت قانون است. به‌عنوان اعضای کانون وکلا ما به جامعه ایرانیان مقیم انگلستان و اعضای پارلمان از انگلستان و اروپا درود می‌فرستیم و به شما می‌پیوندیم در تقویت هدف حقوق بشر، حقوق زنان و دمکراسی در ایران.

دکتر محمد شیخلی


خانمها و آقایان، متشکرم که من‌را به این تظاهرات و مناسبت عالی دعوت کردید. سال بعد از سال، سازمان مجاهدین خلق ایران، به‌تمام جهان ثابت می‌کند که آرزوهای مردم ایران را نمایندگی می‌کند.
آنها هستند که فداکاری کرده و بهای آزادی را برای همه آنهایی که در داخل و خارج ایران سرکوب شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، با خون خود می‌دهند. ما همواره بایستی قربانیان رژیم آخوندی را در زندانهای ایران و خونی را که در آستانه آزادی ریخته شد به‌یاد داشته باشیم. و اشرفیان ما که در دوره دولت مالکی جنایات او را علیه بشریت در کمپ اشرف در ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ به چالش کشیدند و جانهای بسیاری را فدا کردند.
زنان اشرفی در این رویارویی و نحوه نشان‌دادن آن بدون سلاح به نیروهای دولت مالکی و همچنین به ما، نقشی تاریخی داشتند. جهان در تلویزیون میزان قساوت و جنایت‌پیشگی مأموران رژیم ایران و دولت (وقت) عراق را در آن موقع مشاهده کرد.
رژیم آخوندی حامی واقعی تمامی جوخه‌ها مرگ و شبه نظامیان در عراق، سوریه، لبنان و یمن است. این رژیم منابع مردم خاورمیانه را به‌سرقت می‌برد و بی‌گناهان را می‌کشد.
علاوه بر این، رژیم آخوندی سلول‌های خفته و جوخه‌های مرگ تروریستی را از طریق سفارتهای خودش، به کشورهای اتحادیه اروپا گسیل می‌کند.
انگلستان و کشورهای اتحادیه اروپا بایستی در یک اقدام عاجل این سفارتهای تروریستی را ببندند تا امنیت و صلح مردم را در اتحادیه اروپا حفظ کنند.
جنایتهای این رژیم خونریز نباید فراموش شود. جامعه بین المللی و شورای امنیت باید تصمیم بگیرند تا یک دادگاه بین‌المللی تشکیل بدهند و این رژیم را در قبال جنایتهایش علیه مردم ایران و مردم عراق، سوریه، لبنان و یمن مورد حسابرسی قرار دهند.
جامعه بین‌المللی کاملاً مطلع است که آلترناتیو دمکراتیک واقعی برای این رژیم خونخوار، رهبری خانم مریم رجوی و سازمان مجاهدین خلق ایران است،
زیرا آنها امید واقعی برای مردم ایران و خاورمیانه هستند. جامعه بین‌المللی باید در کنار خانم مریم رجوی و سازمان مجاهدین خلق ایران بایستد، زیرا آنها نماینده حقوق، آزادی و عدالت برای مردم ایران و مردم خاورمیانه هستند.
دوستان و خانواده من، اجازه بدهید چند کلامی به زبان عربی خطاب به رهبران عرب بگویم: ما به عنوان مردم کشورهای عربی اعتقاد داریم رژیم ایران سردمدار تروریسم در جهان است. جامعه جهانی و شورای امنیت باید دست به اقدامات فوری بزنند. و علیه این رژیم خونریز تحریم های همه جانبه اقتصادی و نظامی اعمال کنند. و باید جامعه جهانی بداندکه این رژیم اهل گفتگو نیست. تاکید می کنیم و به جامعه جهانی می گوییم باید سیاست قاطعی را علیه این رژیم در پیش بگیرد. و السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته.

سینا ادهمی
ما از جانب جامعه جوانان ایرانی مقیم انگلستان و جامعه دانشجویان و متخصصین جوان که در کنار مردم ایران در نیل به آزادی ایستاده‌ایم. ما از نسلی هستیم که هرگز کشورمان را ندیده‌ایم. ما از نسلی هستیم که والدین آنها در سیاه‌چالهای اوین شکنجه شده‌اند. والدین او در میان هزاران نفری است که در قتل عام سال ۱۹۸۸، اعدام شده است. خاله و عموهای او توسط خودروهای هاموی به‌زیر گرفته‌ شده‌اند. و یا توسط موشکهایی که در حملات کمپ اشرف و لیبرتی به‌کار گرفته شد، هدف قرار گرفتند. ما از نسلی هستیم که برادرانشان در ایران، امروزه با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، در ملاء عام شلاق زده می‌شوند و از جراثقالها به‌دار آویخته می‌شوند و خواهرانی که نمی‌توانند در خیابان‌ها قدم بزنند از ترس اینکه مورد اذیت و توهین قرار گیرند و یا با پاشیدن اسید توسط اوباش حکومتی بسیجی روبرو شوند. ممکن است کسی که تصور کند که نسلی هستیم که ناامید گشته و یأس و ترس آن را فرا گرفته، به همان صورتی که رژیم قصد آن را داشته است، اما واقعیت این است که رژیم در سرکوب ما شکست خورده است.
با قهرمانی که در کمپ اشرف۳ حضور دارند اکنون چرا نتوانیم این شهامت را کسب کنیم؟‌ با کانون‌های شورشی در ایران و قیام در صدها شهر، چرا نتوانیم امیدوار باشیم و ایمان داشته باشیم؟‌ و با رهبری راسخ مریم رجوی، چرا نتوانیم قوی باشیم؟‌ ما کسانی هستیم که سرانجام رژیم آخوندها را سرنگون می‌کنیم، ما نسلی از امید، شهامت، ایمان و مسئولیت‌پذیری هستیم
و ما هم‌چنان پرچم ۱۲۰هزار شهید ایران را حمل می‌کنیم که زندگی خود را نثار ایران کردند و ما در کنار مریم رجوی می‌ایستیم، در کنار اشرفیان، کانون‌های شورشی و همه مردم ایران، تا تاریخ جدیدی بنویسیم و سرنگونی را محقق کنیم، چرا که یک ایران آزاد، خواسته مردم ایران است، در عین حال از دولت انگلستان می‌خواهیم که در طرف درست تاریخ قرار بگیرد و در کنار مردم ایران بایستد. ما این خواسته را در پایان‌دادن به سیاست شکست‌خورده مماشات با ستمگران در تهران طلب می‌کنیم، با حسابرسی از خامنه‌ای و سپاه به‌خاطر ۴۰سال جنایت علیه بشریت. و با برسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران و مریم رجوی به‌عنوان آلترناتیو مردمی و تنها آ‌لترناتیوی که قادر است آزادی و دموکراسی را به ایران بازگرداند. متشکرم.

رعنا رحمانی
اکنون زمان برای یک ایران آزاد فرا رسیده است. ۴۰سال است مردم ایران توسط یک رژیم جنایتکار به‌گروگان گرفته شده‌اند، ولی دیگر کافی است. مردم در سراسر ایران در حال قیام هستند، مبارزان آزادی با یک پیام واضح به خیابانها آمده و به اعتراض برخاسته‌اند، رژیم آخوندها باید برود.
این رژیم هیچ‌چیزی به‌جز درد، رنج و سختی برای مردم ایران و همسایگان در منطقه به‌ارمغان نیاورده‌ است. ما در کنار آن مردم می‌ایستیم، ما در جامعه جوانان ایرانی مقیم انگلستان، حمایت قلبی کامل خودمان را از جوانان ایران ابراز می‌کنیم که در خط مقدم اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور قرار دارند. شما قوی، شجاع و ثابت‌قدم هستید و عامل انگیزش همه ما هستید. شما نسلی از ایران آزاد هستید، ما امروز در اینجا ایستاده‌ایم با یک صدای مشترک که ما خواهان تغییر رژیم هستیم.
سیاست شکست‌خورده مماشات فقط منجر به گروگان‌گیری و تروریسم بیشتر در منطقه و اقصی نقاط جهان شده است. خواسته‌های ما در راستای سیاستهای شورای ملی مقاومت و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی است؛ شامل قرار دادن سپاه پاسداران و تمامیت رژیم آخوندها در لیست تروریستی و به‌رسمیت‌شناختن رسمی شورای ملی مقاومت به‌عنوان اپوزیسیون مشروع در مقابل رژیم. من سخنانم را با کلماتی که بر فراز دروازه‌های اشرف۳ قرار دارد به‌پایان می‌برم: از آن ما است پیروزی، از آن ما است فردا. متشکرم.

مرجان

خیلی ممنونم مرسی ازاینکه تشریف آوردید توی سرما و گرما و باران و باد واقعا تبریک میگویم به این همه شرف و مبارزبودنتان
سلام به شما مبارزان خستگی ناپذیر که تا سرنگونی رژیم سفاک و خباثت پیشه آخوندها دست بردار نیستید و به کمک کانونهای شورشی خواب را از چشم رژیم گرفته اید.
سلام میکنم به سردار بزرگ شیر همیشه بیدار
شعار: شیر همیشه بیدار رسیده وقت دیدار
سلام میکنم به سردار بزرگ شیر همیشه بیدار آقای مسعود رجوی که کار این جنایتکاران را به چه کنم چه کنم کشانده
من امیدوارم به زودی زود به کوشش تک سوار آزادی سرکار خانم مریم رجوی و ارتش آزادیبخش ملت ایران با همیاری جوانان بپا خواسته در کانونهای شورشی در سراسر ایران این قلعه بر سر رژیم خراب خواهد شد و آزادی و دموکراسی در ایران ستم زده بر قرار میشود. عزیزان همرزمم مطمئن باشید با رسیدن این تک سوار آزادی به دروازه های قلعه تحجر و واپسگرایی آخوندهای جنایتکار نه تنها در ایران عزیز که در منطقه خاورمیانه گل های آزادی شکوفا میشوند و به همین جهت باید چشم به راه این سوار باشید.