در سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان، سخنگوی دولت روحانی، سردژخیم اطلاعاتی علی ربیعی (معروف به عباد) در شروع کنفرانس خبری دولت آخوندی، وضعیت رژیم پس از ضربات وارده بر پیکر نظام بحران زده آخوندها در سلسله گردهماییها و تظاهرات هموطنان در دوران آماده باش سرنگونی را، با لرزه سرنگونی نظام ولایت فقیه در جریان پیشروی ارتش ازادیبخش ملی تا دروازه کرمانشاه و با قیام تاریخی سی خرداد، مقایسه کرد.

امروز یاد و خاطره شهدای مرصاد را گرامی میداریم و از زحمات شهید صیاد شیرازی تقدیر می کنیم همینطور رزمندگانی که در آن شرایط خاص دفاع کردند و اتفاقا فکر می کردم که چقدر شباهت داره دوران امروز با دوران مرصاد از برخی جهات. واقعا فکر می کردم امروز در تنگه چهارزبر ایستاده ام. آن روز یادم میاد که با این تحلیل که از مهران تا تهران حرکت خواهیم، و با این تصور حرکت کردند به سمت تهران. باز به یاد میارم که ۳۰ خرداد بر اساس همین تحلیل در نشستی که اعضای سازمان مجاهدین خلق داشتند، سناتور آمریکایی دان لیم در آن همایش حضور پیدا کرد و شعار از مهران تا تهران را مطرح کرد.
من این شباهتی که امروز از روز حمله سازمان مجاهدین خلق، منافقین در عملیات مرصاد با آن چیزی که این روزها داریم نسبت به ایران تحلیل ها را می شنیدیم، شباهت زیادی یافتم. امروز هم پشت صحنه تخریب چهره های خدوم و زحمت کش نظام همین افراد سازمان منافقین هستند. امروز هم کسانی که به هر نحوی مردم را از دستاوردهای نظام دلسرد می کنند، دانسته و نادانسته سیر سازمان منافقین را طی می کنند.